Mikuláš Minář

Ukrajinci mohou Putina vytlačit ze svého území. O jeho pádu však nakonec musí rozhodnout sami Rusové. Myslím, že nastal čas, abychom si mnohem více než Rusů prchajících před mobilizací začali všímat těch, kteří odvážně bojují proti Putinovi a usilují o svobodné Rusko. Právě ti totiž představují budoucnost, právě ti si zaslouží naši podporu.

Víte, že na Ukrajině existuje Ruská legie, která bojuje proti putinovské armádě? Ještě před pár měsíci zajímala jen pár set lidí, ale teď už její telegramový kanál odebírá 130 tisíc a stále to roste.

Víte, jaké existují ve světě i v ČR ruské exilové organizace usilující o demokratické, neimperiální Rusko? Víte, že v Rusku stále existují lidskoprávní organizace a právníci (OVDinfo, Vesna, …) pomáhající obětem Putinova režimu, kteří i přes hrozbu vězení zveřejňují informace o tom, co se stalo se zatčenými lidmi, kam je odvezli a co pro ně lidé mohou udělat?

Je to velmi podobná činnost, jakou kdysi u nás dělal VONS, Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Tyhle statečné Rusy nesmíme nechat ve štychu. A musíme o nich vědět. V nich je naděje na svobodné Rusko.

Já jsem většinu těchto informací donedávna nevěděl. Ale pak jsem narazil na vynikající web OSM ∞ STATEČNÝCH, za kterým stojí odhodlaná překladatelka Anna Valentová, která již měsíce trpělivě mapuje ruský odboj a překládá do češtiny důležité texty. K názvu projektu Annu inspirovalo osm statečných hrdinů z Rudého náměstí, kteří tam v roce 1968 protestovali proti okupaci Československa. Anna Valentová usiluje o to, aby novodobí stateční nezůstali zapomenuti. A já myslím, že tohle si zaslouží podporu a pozornost. Nestačí upozorňovat na to negativní. Je třeba krmit a posilovat to pozitivní.

Já jsem za projekty jako je tenhle hluboce vděčný a dobré pokrytí tohoto tématu tady zatím podle mne chybí. Proto jej podporuji. 🙂