BĚLORUSKÉ OKÉNKO

Noc popravených básníků

Běloruské okénko Martina Charváta V noci z 29. 10. na 30. 10. 1937 bylo u Minsku sovětskými agenty NKVD zastřeleno kolem sto třiceti běloruských spisovatelů,