Čas vypršel

Volby znovu připomněly, že vláda současného Ruska je nejen zločinná, nýbrž i z podstaty nelegitimní

– článek odbojové iniciativy s názvem Protiválečná nemocenská, překlad bez dodatků a úprav

zdroj: Telegram Protiválečné nemocenské

Donekonečna se bavíme o zločinnosti našeho státu, teď je ale třeba říci ještě jednu věc, byť by se v této souvislosti mohla zdát samozřejmá. Takzvaná „vláda“ je nejen zločinná, ale také nelegitimní. Je to zkrátka gang, své pozice získal podvodem a udržuje si je silou. Nezastupuje lid a nevládne naším jménem. Neuznáváme ani výsledky jejich „voleb“, ani to, že mají jakoukoli pravomoc.

Zástupci nelegitimních orgánů nemají právo:

1) Soudit, zatýkat a zbavovat nás svobody.
2) Rozhodovat na úrovni okresů, tím méně na úrovni celostátní.
3) Nutit nás, abychom se takovými rozhodnutími řídili.
4) Velet jednotkám a vyhlašovat „vojenské operace“.
5) Vybírat od nás daně a zpronevěřovat naše peníze.
6) Spravovat bohatství naší země.

Lidé by se této „autoritě“ neměli v žádné podobě podřizovat. Zaslouží si jen odpor a nespolupráci:

1) Politický vzdor: je třeba odmítnout uznat jejich zmocnění, autoritu i povinnost kohokoli podřídit se jejich rozhodnutím.
2) Občanská neposlušnost: je třeba odmítat dodržovat nelegitimní zákony a podřizovat se požadavkům orgánů činných v trestním řízení.
3) Ekonomická neposlušnost: je třeba odmítnout platit daně a jiné příspěvky ve prospěch „úřadů“, stejně jako pracovat pro státní a oligarchické organizace.
4) Aktivní odpor: je třeba chránit i ostatní před násilím „úřadů“, jakož i předcházet dostupnými prostředky zločinům páchaným režimem.

Když „vláda“ vede zemi do propasti, když její rozhodnutí stojí denně život stovky a tisíce lidí, neposlušnost a odpor se stávají naší povinností: vůči naší zemi, vůči sobě navzájem, vůči minulým i budoucím obětem tohoto režimu, vůči našim vlastním hodnotám a ideálům

Její čas vypršel.


Předchozí text od Protiválečné nemocenské: