Stávka ve vašem podniku není možná? Přejděte k sabotáži

Nyní musíme jednat rozhodně

Text od skupiny Media Partyzáni, překlad bez dodatků a úprav.

Zdroj: Telegram skupiny

Po vyhlášení „částečné“ mobilizace řada lidí učinila zásadní rozhodnutí – je třeba začít jednat.

Stávky a sabotáže jsou metody, které opakovaně prokázaly svou účinnost v různých zemích.

Jakákoli válka vyvíjí obrovský tlak na veškerý průmysl v zemi – je nutné nepřetržitě vyrábět tisíce součástek složitých technologií. Proto zastavení obranné produkce (byť i na velmi krátkou dobu) dokáže způsobit státnímu aparátu značnou škodu.

Hlavní nevýhody stávek: je třeba, aby měly masový charakter, čehož je velmi obtížné dosáhnout, hrozí represe vůči účastníkům a organizátorům, může dojít k pokusům o najímání nových pracovníků.

Pokud dojdete k závěru, že stávka ve vašem podniku není možná, přejděte k sabotáži.

Ta může být ve velkém mnohem užitečnější, při poruše strojů se totiž jednotlivé výrobní linky zadrhnou, což zpomalí odpovídající fáze výrobního cyklu.

Hlavní výhodou sabotáže je, že podniková bezpečnostní služba bude poruchu zprvu přisuzovat běžnému lidskému faktoru, takže zůstanete neviditelní. Sabotáž také nutně nevyžaduje masovost – a akce jednotlivců jsou samozřejmě bezpečnější.

Nevýhody sabotáže: úmyslné poškození zařízení může vést k vážné odpovědnosti, přičemž dopad sabotáže na stabilitu systému veřejné správy je pouze nepřímý.

Zatímco vy dřete u stroje, oni vymýšlejí, jak učinit váš život nesnesitelným, vaše rodiny chudými a hladovými – a vás buď zmobilizovat na frontu, nebo vás donutit ohnout záda pro groš, který dříve či později nebude stačit ani na nájem.

Musíme to zastavit společně se všemi rozumnými lidmi v naší zemi!

Text plakátu: SABOTÁŽ A AKCE NEPOSLUŠNOSTI

SVOLÁVÁME K SABOTÁŽI VŠECHNY NAŠE PŘÍZNIVCE A ŠÉFY VŠECH ORGANIZACÍ