Kéž mi Bůh dá sílu

Ilja Jašin o osmém výročí smrti Borise Němcova

Dvě nejděsivější noci mého života: 24. února 2022 a 27. února 2015.

Ta noc, kdy Putin začal válku s Ukrajinou. A ta noc, kdy byl zabit můj přítel Boris Němcov.

Dodnes si pamatuji tu strnulost, v níž jsem stál na mostě vedle Borjova těla. Jeho otevřené skelné oči. A v pozadí ponurý Kreml.

Tu noc jsem si slíbil, že neopustím Rusko, nebudu se ničeho bát a budu stát na straně pravdy, za kterou Němcov položil život. Kéž mi Bůh dá sílu tento slib dodržet.

Spi pokojně, Borjo.

Foto: Maria Turčenko