Pod vlajkou mé země

Ilja Jašin k výročí invaze

Už rok je válka s Ukrajinou a pořád mi to hlava nebere. Každému normálnímu člověku způsobuje to, co se děje, nesnesitelnou bolest. Prostě se nelze smířit se s tím, kolik lidí zemřelo a bylo zmrzačeno, kolik měst a vesnic bylo zničeno, kolik uprchlíků přišlo o domov.

Dnes chci vyjádřit soustrast ukrajinskému lidu. Odpusťte, přátelé. Není to můj prezident ani moje válka. Ale stydím se a zraňuje mě skutečnost, že barbarská agrese vůči vaší zemi se děje pod vlajkou mé země.

A občanům Ruska chci říci, že nikdo nepotřebuje válku, do které nás zatáhl Putin. Vůbec nikdo – to je její podstata. V Rusku si popularitu nezískala, protože agrese prostě nemůže být populární. Pro naše sousedy se to změnilo v katastrofu. Válka dopadla i na světovou ekonomiku, zničila spoustu lidí, všechny připravila o pocit stability.

Proč tedy tato válka začala? Důvodem je, že neomezená a nekontrolovaná moc člověka přivádí k šílenství a připravuje ho o vnímání reality. Putin se během 22 let v Kremlu stal obětí vlastní propagandy a ve svém nejbližším okruhu nenechal nikoho, kdo by se mu odvážil říct nepříjemnou pravdu. Má kolem sebe jen přikyvování a souhlasné lokaje, kteří říkají jen to, co chce slyšet. Celkem obyčejný člověk, který se náhodou ocitl na vrcholu moci, věřil ve vlastní genialitu a schopnost rozbít světový řád a upravit ho podle svého seznamu přání. Výsledek zničil životy milionů lidí.

Rusko je velká země s dlouhou historií. Z této nemoci se dostaneme: Putin odejde a Rusko zůstane. Ale musíme se poučit navždy: už žádné „velké vůdce“, žádné kulty osobnosti, žádná „pevná ruka“. Pouze demokratické instituce a předávání moci. Bez ohledu na to, jak úžasný je prezident, dvě volební období – a sbohem.

Navždy si musíme zapamatovat – jako přikázání – že moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. Korumpuje a zabíjí.