Jsme zajedno a jsme připraveni konat

Společná výzva Rusů bojujících za Ukrajinu k Rusům doma

Mnoho se šuškalo o jakési konkurenci nebo dokonce rivalitě mezi oběma ruskými jednotkami na Ukrajině: Ruským dobrovolnickým sborem (RDK) a Legií Svoboda Ruska (LSR).

Ano, samozřejmě, máme odlišné názory na budoucí strukturu Ruska, jinou ideovou základnu – a naše politické preference se také neshodují. Ale máme jeden cíl – vítězství v této válce a následné osvobození Ruska!

Proto RDK a LSR, na rozdíl od „profesionální ruské opozice“, souhlasily, že spojí své síly a zapojí se do bitvy společně!

Vyzýváme naše spolubojovníky v Rusku, aby také odložili všechny neshody a připravili se na ozbrojený boj! Už nebude třeba čekat dlouho!


⚡️ Setkání Legie “Svoboda Ruska” a Ruského dobrovolnického sboru!

Vycházíme ze společných hodnot a spojuje nás jediný cíl – boj za svobodu a svržení Putinova režimu v Rusku. Jsme zajedno a jsme připraveni k… činům.

Jménem Legie „Svoboda Ruska“ a Ruského dobrovolnického sboru vyzýváme naše příznivce a všechny, kteří věří v nové svobodné Rusko, aby povstali bok po boku a připravili se na vstup do boje.

Už to nastává.

“L”
Za Rusko! Za svobodu!