O ruské dobrovolníky v ukrajinské Mezinárodní legii je zájem. Na bojišti i v médiích.

Evropští a američtí novináři navštívili ve výcvikovém středisku bojovníky Sibiřského praporu.

Novináři a fotografové z Reuters, Bloomberg, TVP World, agentury Lusa a dalších médií měli 24. října možnost hovořit s vojáky Sibiřského praporu během bojového výcviku na cvičišti poblíž Kyjeva.

Sibiřský prapor sdružuje desítky Rusů a zástupců ruských etnických menšin, kteří přišli přes třetí země do řad ukrajinské armády, jak potvrzují pracovníci výcvikového tábora. Na rozdíl od jiných dobrovolnických skupin, které deklarovaly svou podporu Ukrajině, jsou tito bojovníci součástí pravidelné ukrajinské armády a očekávají, že budou v blízké budoucnosti vysláni do bojů,” píše Bloomberg.

Podle zástupců ukrajinských ozbrojených sil tvoří celou současnou sestavu praporu (šedesát vojáků) dobrovolníci, žádný z nich nebyl válečným zajatcem. Tento zdroj také novinářům sdělil, že ukrajinská armáda plánuje urychlit prověrky – které dosud v některých případech trvaly až rok – s cílem motivovat více Rusů ke vstupu do svých řad.

“Dobře se s nimi pracuje,” říká šestatřicetiletý ukrajinský instruktor Báťa. “Jsou zodpovědní a dobře trénují,” píše se ve stejném materiálu.

První skupina bojovníků Sibiřského praporu se brzy zapojí do boje proti nepříteli.

Jejich nábor, přípravu a veškerou logistiku a podporu má na starost vojensko-politická organizace s názvem Občanská Rada.

Sibiřský prapor (uprostřed velitel Vladislav Ammosov, vpravo Ildar Dadin)

Z Manifestu Občanské Rady:

Občanská rada byla vytvořena iniciativními skupinami občanů z národních republik a regionů Ruské federace a také jednotkami občanů Ruské federace v rámci Ozbrojených sil Ukrajiny – s cílem ukončit válku na Ukrajině a realizovat občanskou změnu režimu – odstavit od moci zločineckou skupinu, která se zmocnila státu, předat moc občanské společnosti a vytvořit novou politickou třídu z těch občanů, kteří jsou připraveni převzít odpovědnost za zemi právě teď.

Souhlasíme s usnesením Parlamentního shromáždění Rady Evropy uznat současný politický režim v Rusku jako teroristický a věříme, že odstranění teroristů od moci v zemi vyžaduje použití legitimní ozbrojené síly.

Občanská rada prosazuje dekolonizaci a opětovné sestavení politického prostoru Ruské federace na základě práva národů na sebeurčení a společnosti na samosprávu. Právo na sebeurčení se vztahuje i na četné skupiny obyvatel většiny regionů země, kteří se definují jako Rusové, jejichž politická subjektivita je potlačována federálním centrem.

Občanská rada dodržuje Všeobecnou deklaraci lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a de facto i Evropskou úmluvu o lidských právech, a to navzdory skutečnosti, že Ruská federace byla vyloučena z Rady Evropy a vypověděla Evropskou úmluvu.

Deklarujeme prioritu práva na život a ochranu majetku občanů. Občanská rada navrhuje řešit současnou politickou krizi přechodným postkonfliktním soudním systémem v podobě nezávislého občanského tribunálu.

Zde najdete jak vstoupit do Sibiřského praporu nebo jak podpořit činnost Občanské Rady.

Nová skupina dobrovolníků Sibiřského praporu míří do výcviku.

Financujeme se sami. Ze svých – a z toho, co nám pošlete 🙂

Informujeme Vás o ruském odboji. Jsou pro Vás naše texty užitečné? Chcete nám umožnit kvalitnější práci a širší záběr? Pomozte nám sdílením textů, které Vás zaujaly, podpořte naši stránku finančně, doporučte ji přátelům…

Děkujeme!

Pravidelná měsíční podpora

(v libovolné výši)

Jednorázová podpora

(v libovolné výši)


Staňte se přáteli statečných

Jak a proč podpořit Rusy, kteří pomáhají Ukrajině zvítězit?

Každý, kdo se rozhodne stránku podpořit pravidelnou měsíční platbou 250 korun a více, i každý, kdo ji podpoří jednorázově částkou 1000 korun a více, může se stát přítelem statečných naší stránky. Přátelé statečných se aktivně podílejí na boji proti Kremlu.

Pravidelná měsíční podpora

Jednorázová podpora