Smrt Darji Duginové – kdo za ní stojí

Prohlašujeme prezidenta Putina za uzurpátora moci a válečného zločince

PROHLÁŠENÍ NÁRODNÍ REPUBLIKÁNSKÉ ARMÁDY (NRA), která se přihlásila ke smrti Darji Duginové, DNE 21. 8. 2022 – překlad plného znění, jak ho přednesl Ilja Ponomarjov (další informace na ROSPARTIZAN)

My, ruští aktivisté, vojáci a politici, nyní partyzáni a bojovníci Národní republikánské armády, stavíme mimo zákon válečné štváče, lupiče a utlačovatele národů Ruska!

Prohlašujeme prezidenta Putina za uzurpátora moci a válečného zločince, který (ve svůj prospěch) změnil Ústavu, rozpoutal bratrovražednou válku mezi slovanskými národy a poslal ruské vojáky na jistou a nesmyslnou smrt.

Pro někoho chudoba a hroby, pro někoho paláce – podstata jeho politiky.

Věříme, že lidé zbavení volebního práva mají právo vzbouřit se proti tyranům.

Putina sesadíme a zničíme!

Naším cílem je zastavit ničení Ruska a jeho sousedů, zastavit činnost hrstky kremelských obchodníků, kteří vysáli bohatství z našeho lidu a dnes páchají zločiny uvnitř i vně země.

Prohlašujeme představitele vlády Ruské federace a regionálních správ za spolupachatele uzurpátora – ti, kteří nerezignují na své pravomoci – budou námi zničeni.

Prohlašujeme podnikatele, kteří vydělávají na korupci a spojení s úředníky, za zrádce vlasti a spolupachatele uzurpátora. Majetek těch, kteří nebudou činit pokání a nebudou veřejně mluvit proti této vládě a její válce – budou námi zničeni.

Prohlašujeme zaměstnance mocenských struktur za spoluviníky uzurpátora. Kdo nesloží ruce a nesundá si nárameníky – toho zničíme.

Prohlašujeme vojenský materiál a zboží těch, kteří na válce vydělávají a finančně jí pomáhají, za legální cíle – které zničíme.

Vzpomínáme na bombardování domů v Rusku, které vyneslo Putina k moci. Víme, že režim se nezastaví před žádným z nejohavnějších zločinů. A prohlašujeme: provádíme akce pouze proti osobám této moci. Nebudeme útočit na civilní objekty ani civilisty; pokud se Putinovy ​​bezpečnostní složky pokusí o takové provokace a budou nám připisovat oběti, nevěřte jim!

Vyzýváme vojáky ruské armády, aby přestali střílet na naše bratry z jiných zemí – Gruzie, Sýrie, Ukrajiny a dalších.

Vyzýváme všechny Rusy, aby se přidali k našim řadám a místo trikolory zneuctěné Putinovou vládou vztyčili bílo-modro-bílou vlajku nového Ruska.

Vyzýváme ty, kteří jsou připraveni bojovat, aby následovali náš příklad a svrhli tento nelidský, pokrytecký a protilidový režim!

Považujeme za nepřijatelné, že Rusové začali být po celém světě očerňováni kvůli válečným zločinům spáchaným těmi, kdo nemají národnost ani vlast a milují jen peníze a moc.

Svět není nepřítelem Ruska a Rusko není nepřítelem lidstva a my to dokážeme činy.

Poskytneme ochranu všem, kteří následují naše volání.

Všichni, kdo budou následovat náš program až do změny režimu, jsou zproštěni odpovědnosti podle zákonů uzurpátora.

Až zvítězíme, okamžitě propustíme všechny vězně nezákonně odsouzené Putinovými úřady.

Dáme svobodu všem národům obývajícím Rusko a vybudujeme novou společnost – společnost bez oligarchů, bez korupce, bez svévole úředníků, bez ponižující chudoby.

Společnost, ve které je každý odměněn podle své práce. Společnost bez válek a násilí.

Společnost, ve které bude moc patřit lidem, kde si občané budou sami volit vůdce a sami organizovat život svých měst a vesnic.

Společnost, ve které vládci nebudou moci obětovat lidské životy pro svou velikost, ale budou myslet na vzdělání, medicínu a vědecký pokrok.

Společnost, ve které bude každý hrdý, že se narodil na území Ruska, a bude v něm chtít žít!

Ať žije svobodné Rusko!

Ať jste kdekoli – bojujte jako my, bojujte s námi, bojujte lépe než my!

Pojďme očistit naši vlast od špíny! Vítězství bude naše!

Video s celým prohlášením a rozhovorem s Iljou Ponomarjovem – v ruštině.

2 Comments

 1. Z mého pohledu je dost ošemetné až problematické prohlášení.
  Obraz budoucího Ruska, který je v tom prohlášení předestřen, je totiž kriticky nekompatibilní s historií Ruska jako státu. Takže ti, kteří ho prezentují právě takhle, jsou buď:
  A/ naivní snílkové (i když odhodlaní zabíjet), nebo
  B/ chladnokrevní manipulátoři (a proto odhodlaní zabíjet), kteří zahájili “přípravu” na udržení moci nyní mocných po krachu současného Ruska. (Máme s tím u nás dost zřetelnou zkušenost v podobě Prognostického ústavu, že ano?)
  Ona i ta celková dikce, koho všeho zlikvidují, je velmi podobná “způsobu práce” některé ze silových a/nebo tajných složek nynější vlády Ruska.

  Vládnout Rusku je extrémně lákavá (a výnosná) záležitost a bezpochyby se na nástupnictví po V. Putinovi připravuje dost lidí. Nebylo by normální a neumím si to představit, že by mezi nimi nebyli ti, kteří moc v současné době drží…

  Za bedlivou pozornost stojí i fakt, že v “poinvazních” prohlášeních zatím známých opozičních hnutí/skupin (Legie na Ukrajině a nyní NRA) se řeší jen V.Putin & his boys a nikterak konkrétněji vztah Ruska k okolnímu světu, i když je to z pohledu nynějších událostí naprosto zásadní okolnost pro pozici “Ruska po Putinovi” ve světovém společenství.
  Všechno je hnáno nacionalismem. Ruským nacionalismem…

  Zatím intuitivně a stále více i rozumově se kloním k tomu, že ta druhá možnost B/ je pravděpodobnější. A z odezvy z různých stran vyplývá, že nejsem sám…

  • Vztah Ruska k ostatnímu světu je zmíněn i v tomto prohlášení, i v několika prohlášeních bojovníků Legie, ano, není to tam prominentní, v tom máte pravdu. Pochybnosti s Vámi sdílím, ale jsem přesvědčená, že se brzy ukáže, odkud fouká, že máme zatím moc málo informací (a ani si je moc nesháníme) na to, abychom mohli analyzovat hry, které do vývoje událostí bezesporu zasahují. Většina z nás slyší mnohá jména poprvé v životě – a přitom hrozí, že se nás záhy mohou velmi bolestně týkat. Proto se snažím informovat.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*