Petrohrad je Evropa! Ingrie bude svobodná!

TISKOVÁ ZPRÁVA Občanského hnutí Svobodná Ingrie o vytvoření dobrovolnické ozbrojené formace Četa Svobodná Ingrie jako součásti Mezinárodní legie ozbrojených sil Ukrajiny.

Koordinátoři Občanského hnutí Svobodná Ingrie (Ingrie (Ingermanlandia) – míněno území v rámci současných správních hranic Petrohradu a Leningradské oblasti) v Evropské unii se po dohodě s ukrajinskou stranou a za podpory nezávislé vojensko-politické iniciativy Občanská Rada rozhodli vytvořit dobrovolnickou vojenskou jednotku Četa Svobodná Ingrie jako součást Mezinárodní legie ozbrojených sil Ukrajiny (s možnou další restrukturalizací s nárůstem počtu vojáků).

Cíle vytvoření dobrovolné vojenské jednotky Četa Svobodná Ingrie:

· ozbrojený boj dobrovolníků, kteří sdílejí cíle a záměry Občanského hnutí Svobodná Ingrie, proti ruské armádě na Ukrajině jako součást Mezinárodní legie ozbrojených sil Ukrajiny až do úplného osvobození všech okupovaných území Ukrajiny, jakož i partyzánské operace a odvetné akce na území Ruské federace

· spolupráce s ostatními regionalistickými a národně osvobozeneckými hnutími Ruské federace usilujícími o nezávislost a státní suverenitu svých národů a regionů a připravenými k ozbrojenému boji za svá práva

· posílit politickou autoritu Občanského hnutí Svobodná Ingrie na mezinárodní scéně v kontextu ruské vojenské agrese proti Ukrajině, získat politickou podporu od vlád a parlamentů zemí Svobodného světa, jakož i veřejného mínění mezinárodního společenství

· praktický odpor proti pokusům imperialistů všech směrů (včetně tzv. ruské liberální opozice) zachovat celistvost zastaralého imperiálního státního útvaru Ruské federace

· vznik první divize budoucí partyzánské Armády svobodné Ingrie, která v případě přesunu vojenských operací na území Ruské federace vstoupí do ozbrojeného boje za vytvoření samostatného státu Ingrie (Ingermanlandia) v rámci současných správních hranic Petrohradu a Leningradské oblasti

Svobodnou Ingrii podporuje i raper Oxxxymiron

Za účelem realizace vzniku dobrovolné ozbrojené formace Četa Svobodná Ingrie v rámci Mezinárodní legie ozbrojených sil Ukrajiny byla na setkání koordinátorů občanského hnutí Svobodná Ingrie v Evropské unii přijata následující rozhodnutí:

· za asistence nezávislé vojensko-politické iniciativy Občanská Rada delegovat koordinátory Občanského hnutí Svobodná Ingrie Pavla Mezerina a Denise Ugrjumova do Mezinárodní legie ozbrojených sil Ukrajiny

· P. Mezerinovi a D. Ugrjumovovi uložit, aby prošli všemi stupni nezbytného výcviku, podepsali platnou smlouvu s Mezinárodní legií ozbrojených sil Ukrajiny a nastoupili vojenskou službu

· po dohodě s politickým a vojenským vedením Mezinárodní legie ozbrojených sil Ukrajiny zahájit praktické práce na náboru a výcviku dobrovolníků pro novou ozbrojenou formaci Četa Svobodná Ingrie

· P. Mezerin a D. Ugrjumov využijí každé příležitosti k propagaci svého pobytu v Mezinárodní legii ozbrojených sil Ukrajiny a budou v neustálém kontaktu s tiskovou službou Občanského hnutí Svobodná Ingrie


Kontakt na tiskovou službu Státní dumy Svobodné Ingrie pro média: maximkuzahmetov@gmail.com

Zástupce Státní dumy Svobodné Ingrie v nezávislé vojensko-politické iniciativě Občanská rada ve Varšavě (Polsko): +995 591 40 11 86 (Signál)

Telegramový kanál dobrovolnické ozbrojené formace Četa Svobodná Ingrie


Financujeme se sami. Ze svých – a z toho, co nám pošlete 🙂

Staňte se přáteli statečných

Každý, kdo se rozhodne stránku podpořit pravidelnou měsíční platbou 250 korun a více, i každý, kdo ji podpoří jednorázově částkou 1000 korun a více, může se stát přítelem statečných naší stránky. Přátelé statečných se aktivně podílejí na boji proti Kremlu.

Pravidelná měsíční podpora

Jednorázová podpora


Jsou pro Vás naše texty užitečné? Chcete nám umožnit kvalitnější práci a širší záběr? Pomozte nám sdílením textů, které Vás zaujaly, podpořte naši stránku finančně, doporučte ji přátelům…

Děkujeme!

Pravidelná měsíční podpora

(v libovolné výši)

Jednorázová podpora

(v libovolné výši)