HISTORICKÉ OKÉNKO

Antibolševický blok národů. Nový pohled

Zkratka ABN v kontextu války Ruska proti Ukrajině může znamenat dvě organizace: Antibolševický blok národů a Antiimperiální blok národů. Jeden „Blok“ navazuje na druhý: ten Antibolševický vznikl koncem druhé světové války a snažil se podporovat úsilí národů podmaněných SSSR o svobodu; v 90. letech dosáhl svého cíle a byl rozpuštěn.