Alexej Navalnyj: “Vrátil jsem se, abych splnil slib.”

Návrat z léčení v Německu

Přesně před třemi lety jsem se po otravě vrátil do Ruska. Byl jsem zatčen na letišti. A teď už tři roky sedím tady. A tři roky odpovídám na stejnou otázku. Vězňové se ptají jednoduše a přímo. Pracovníci vězeňské správy opatrně a s vypnutými rekordéry.

“Proč jsi se vracel?”

Když odpovídám na tuto otázku, jsem už trochu otrávený, ze dvou důvodů.

Jednak – ze sebe, že jsem nenašel taková slova, aby to každý pochopil a všichni se přestali ptát.

A zadruhé – že ruská politika posledních desetiletí společnosti natolik vštípila cynismus a konspirační teorie, že lidé v zásadě nevěří jednoduchým motivům.

Když se vrátil, znamená to, že se s někým dohodl. A pak to nevyšlo. Nebo to ještě nevyšlo. Existuje nějaký mazaný plán, který zahrnuje kremelské věže. V každém případě je tam nějaké TAJNÉ pozadí. V politice totiž nikdy není všechno tak, jak se zdá.

Ale neexistují žádná tajemství ani schémata. Je to opravdu takhle jednoduché.

Mám svou zemi a své přesvědčení. Nechci se vzdát své země ani své víry. A nemohu zradit první ani druhé. Pokud vaše přesvědčení za něco stojí, musíte být ochotni se za ně postavit. A pokud je to nutné, také něco obětovat.

Nejste-li na tohle připraveni, pak nemáte žádné přesvědčení. Jen se vám zdá, že tam je. Není to však přesvědčení ani princip, jsou to jen myšlenky v hlavě.

Z toho samozřejmě nevyplývá, že ti, kteří právě teď nesedí ve vězení, nemají žádné přesvědčení. Každý platí svou cenu. Pro mnohé je hodně vysoká i bez vězení.

Já jsem se však zúčastnil voleb a ucházel jsem se o vedoucí pozice. Nárok, kladený na mne, je jiný. Cestoval jsem po celé zemi a z pódia všude hlásal: “Slibuji, že vás nezklamu, nepodvedu a neopustím.” Tím, že jsem se vrátil, jsem splnil slib svým voličům. V Rusku se nakonec musí objevit lidé, kteří jim nelžou.

Stává se, že teď tady v Rusku musím za své právo mít a neskrývat své přesvědčení sedět na samotce. A rozhodně mě to netěší. Ale nevzdám se ani svých myšlenek, ani své vlasti.

Moje přesvědčení není exotické, sektářské nebo radikální. Naopak, vše, čemu věřím, je založeno na vědě a historické zkušenosti.

Lidé se u moci musí střídat. Nejlepší způsob, jak vybrat vládu, jsou spravedlivé a svobodné volby. Každý si zaslouží spravedlivý soud. Korupce ničí stát. Neměla by existovat žádná cenzura.

Budoucnost spočívá na těchto principech.

A Právě teď jsou však u moci sektáři a lidé z okraje společnosti. Nemají žádné nápady. Jejich jediným cílem je zůstat na svých místech. A pokrytectví dovedené k dokonalosti vám umožní schovat cokoli. Takže z našich polygamistů jsou konzervativci. Členové KSSS jsou pravoslavní. Majitelé “zlatých pasů” a offshore účtů jsou agresivní patrioti.

Lži, lži a nic než lži.

To ale padne a rozpadne se to. Putinův režim není k životu.

Jednoho dne se tím směrem podíváme a bude pryč.

Vítězství je nevyhnutelné. Ale zatím se nesmíme vzdávat a musíme se držet svého přesvědčení.

Překlad bez dodatků a úprav. Text nevyjadřuje postoj redakce. Zdroj: FB Alexeje Navalného

Naše stránka informuje o ruském odboji. Podpořit ji můžete níže:

PODPOŘTE NAŠI STRÁNKU!

About Anna Valentová 211 Článků
Narozena 1968. Pražák v jizerskohorském exilu. Vlastně pořád překládám. Jako tlumočník mezi zúčastněnými stranami a rozplétač zapleteného kdysi v terapii... Taky když se dá přeložit něco krásného nebo důležitého - aby o tom vědělo víc lidí. No - a teď je válka. A najednou je to všechno třeba. Snad to aspoň kouskem přispěje...