Svatá povinnost

A. B. Zubov

Profesor Zubov píše Rusům. Překlad bez dodatků a úprav. Zdroj: Telegram A. B. Zubova

Byla vyhlášena mobilizace. Říkají, že je svatou povinností každého bránit svou vlast. Ale slovo „svatý“ znamená věrnost Svatému. A svatý je pouze Bůh. A jen to je Bohu svaté, co je s Ním v souladu. Lež není v souladu s Bohem. Lež souzní se Satanem. Obsazení něčeho, co nám nepatří – není v souladu s Bohem. Touha zmocnit se cizího majetku je přímým porušením dvou přikázání – nekrást a neprahnout po cizím – a také zcela odpovídá Satanovi.

Na Rusko nikdo neútočil. Na Putinův příkaz zaútočilo Rusko 24. února na Ukrajinu a rozpoutalo brutální a krvavou válku na území sousední země. Agrese nemůže být posvátná – je to satanská záležitost. K čemu je agrese? – K zabrání ukrajinské země, jejích provincií a regionů. Kvůli tomu se už sedm měsíců vede válka. Obyvatelé Ukrajiny odvážně brání svou zemi, svůj domov. A jejich válka je skutečně vlastenecká a svatá, zatímco válka Ruska proti Ukrajině je ve své podstatě agresivní a satanská.

Zabíjení lidí za účelem odcizení jejich majetku nemůže být svaté – je to loupež.
Občané Ruska jsou nyní rozkazem nuceni podílet se na satanském díle – válce v cizí zemi, aby se jí zmocnili proti vůli jejích občanů. Pokud by Ukrajinci skutečně chtěli, aby jejich země byla součástí Ruska, nenasazovali by životy na její obranu. Oni je však nasazují a bojují tak hrdinně, že Putinovi už nestačí pravidelná armáda a dobrovolníci, takže navzdory svým ujištěním vyzývá nyní mírumilovný lid Ruska, aby šel bojovat proti Ukrajincům.

Proč prolévat krev? Své historické a geopolitické představy, že Ukrajina je neexistující zemí, že je součástí Ruska, představy hluboce mylné a pro vědeckou komunitu směšné, se ruský diktátor snaží naplnit rukama statisíců ruských mužů a žen; vrhá je do ohně války, kterou rozpoutal.

Putin, jeho ministři, jeho politici, jeho propagandisté ​​dnem i nocí lžou do tváře ruskému lidu a říkají, že Ukrajina je plná fašistů, kteří nenávidí naše lidi, že Západ, který podporuje Ukrajinu, je také odjakživa nepřátelský vůči Rusku a bojuje proti němu na Ukrajině. Podívejte se na své příbuzné a přátele – kolik z nich jsou Ukrajinci. O jakém věčném nepřátelství, o jakých fašistech je tu řeč? Ukrajinci jsou nám historicky nejbližší – rozpoutat proti nim válku je dvojnásob trestné. Putin to udělal a vnutil tuto válku nám všem lží a násilím.

Podívejte se na země Západu – to byli naši spojenci v nejtěžších letech našeho života, naši spolubojovníci v Dohodě, v protihitlerovské koalici, kteří nás živili během hladomoru v letech 1921-22 a během chudoby na počátku 90. let.

Teď bojujeme proti Ukrajině, proti Západu, proti celému civilizovanému světu od Japonska po Kanadu, od Nového Zélandu po Norsko. A Putin, který v této válce přirozeně prohrává, vrhá statisíce mobilizovaných lidí její do tlamy, vrhá je tam proti jejich vůli, jen aby ukojil svou ješitnost, jen aby dokázal, že on, Putin, nikdy neustupuje. Tento princip chce potvrzovat krví Rusů, jejich životy a jejich štěstím.

Je připraven použít zbraně hromadného ničení, proměnit většinu světa v jaderný popel, aby ukojil svou touhu přestavět celý svět tak, aby se líbil jemu. Tvrdí, že „to není blaf“. Jako v počítačové hře si hraje s našimi životy, hraje si s životy našich dětí, hraje si s budoucností naší země i celého světa.

Drazí přátelé, před našima očima se odehrává velká pohroma a je nám nabízeno, abychom se stali jejími spoluviníky – oběťmi i zločinci zároveň. Nedopusťme to!

Každý z nás má skutečně svatou povinnost, ale není to povinnost vůči Putinovi a jeho politickým fantaziím, nýbrž vůči Tomu, který každému z nás dal život. Splňme tuto svatou povinnost před Bohem. Zachráníme naše životy i životy těch, které nás posílají zabíjet. Nespáchejme ďábelský zločin!

Naše životy a naše vůle jsou v našich rukou. Směřujme je k dobru, ke Stvoření, k pravdě, a ne ke zlu, zkáze a smrti. Nastal okamžik, kdy si každý vybírá sám. Nenechte se splést, milí přátelé a spoluobčané. Správná volba je naší svatou povinností vůči Všemohoucímu a vůči vlastnímu svědomí.


About Anna Valentová 201 Článků
Narozena 1968. Pražák v jizerskohorském exilu. Vlastně pořád překládám. Jako tlumočník mezi zúčastněnými stranami a rozplétač zapleteného kdysi v terapii... Taky když se dá přeložit něco krásného nebo důležitého - aby o tom vědělo víc lidí. No - a teď je válka. A najednou je to všechno třeba. Snad to aspoň kouskem přispěje...