Ural formuje jednotky ozbrojeného odboje

Svůj vznik deklarují další dva útvary odporu proti zločinné válce na Ukrajině a režimu v Rusku.

Uralský odpor!

Uralská platforma s podporou Černého mostu a Občanské rady oznamuje vytvoření Uralského dobrovolnického praporu a Uralské republikánské armády.

Jako součást Ruské federace jsou obyvatelé Uralu zbaveni základních práv a svobod, včetně rovnosti před zákonem, práva na život a osobní integritu, respektu k lidské důstojnosti, ochrany před nezákonným zatčením nebo zadržováním, svobody víry a svědomí, práva na sebeurčení – a práva na odpor vůči utlačovatelům. Úředníci a oligarchové Putinova režimu vyvážejí naše zdroje na export, peníze do Moskvy a lidi na frontu – a zanechávají budoucím generacím Uralu zničenou ekologii, chudobu a izolaci. Intelektuální i průmyslový potenciál by mohl proslavit Ural po celém světě jako jeden z příkladů štěstí a pokroku lidstva. Místo toho na dvoře impéria sloužíme cizím zájmům moskevského cara.

Nemáme jinou možnost, než vyhlásit válku Putinovu teroristickému režimu.

Uralský dobrovolnický prapor vzniká pro vojenské operace v rámci Ozbrojených sil Ukrajiny, pomůže odrazit útok Putinova režimu na Ukrajinu, a po našem společném vítězství nastolí mír na Uralu.

Uralská republikánská armáda vzniká pro partyzánský boj na Uralu s cílem zničit struktury Putinova režimu a přenést moc Putinových zlodějů a hlupáků do rukou normálních obyvatel Uralu.

Naše cíle:

  1. Vyhlášení suverénního uralského státu na demokratických principech.
  2. Vytvoření podmínek pro přijetí ústavy státu Ural na základě svobodné vůle lidu.
  3. Legalizace sdružování občanů s právem vyhlásit autonomii v místních samosprávách a ve výrobních závodech.
  4. Soud s válečnými zločinci a výkon trestu (i v podmínkách partyzánské války).
  5. Oživení místní samosprávy včetně organizace jednotek domobrany k ochraně práv a svobod místních obyvatel.

Svobodu národům! Smrt impériím!

Financujeme se sami. Ze svých – a z toho, co nám pošlete 🙂

Staňte se přáteli statečných

Každý, kdo se rozhodne stránku podpořit pravidelnou měsíční platbou 250 korun a více, i každý, kdo ji podpoří jednorázově částkou 1000 korun a více, může se stát přítelem statečných naší stránky. Přátelé statečných se aktivně podílejí na boji proti Kremlu.

Pravidelná měsíční podpora

Jednorázová podpora


Jsou pro Vás naše texty užitečné? Chcete nám umožnit kvalitnější práci a širší záběr? Pomozte nám sdílením textů, které Vás zaujaly, podpořte naši stránku finančně, doporučte ji přátelům…

Děkujeme!

Pravidelná měsíční podpora

(v libovolné výši)

Jednorázová podpora

(v libovolné výši)