Ural formuje jednotky ozbrojeného odboje

Svůj vznik deklarují další dva útvary odporu proti zločinné válce na Ukrajině a režimu v Rusku.

Uralský odpor!

Uralská platforma s podporou Černého mostu a Občanské rady oznamuje vytvoření Uralského dobrovolnického praporu a Uralské republikánské armády.

Jako součást Ruské federace jsou obyvatelé Uralu zbaveni základních práv a svobod, včetně rovnosti před zákonem, práva na život a osobní integritu, respektu k lidské důstojnosti, ochrany před nezákonným zatčením nebo zadržováním, svobody víry a svědomí, práva na sebeurčení – a práva na odpor vůči utlačovatelům. Úředníci a oligarchové Putinova režimu vyvážejí naše zdroje na export, peníze do Moskvy a lidi na frontu – a zanechávají budoucím generacím Uralu zničenou ekologii, chudobu a izolaci. Intelektuální i průmyslový potenciál by mohl proslavit Ural po celém světě jako jeden z příkladů štěstí a pokroku lidstva. Místo toho na dvoře impéria sloužíme cizím zájmům moskevského cara.

Nemáme jinou možnost, než vyhlásit válku Putinovu teroristickému režimu.

Uralský dobrovolnický prapor vzniká pro vojenské operace v rámci Ozbrojených sil Ukrajiny, pomůže odrazit útok Putinova režimu na Ukrajinu, a po našem společném vítězství nastolí mír na Uralu.

Uralská republikánská armáda vzniká pro partyzánský boj na Uralu s cílem zničit struktury Putinova režimu a přenést moc Putinových zlodějů a hlupáků do rukou normálních obyvatel Uralu.

Naše cíle:

  1. Vyhlášení suverénního uralského státu na demokratických principech.
  2. Vytvoření podmínek pro přijetí ústavy státu Ural na základě svobodné vůle lidu.
  3. Legalizace sdružování občanů s právem vyhlásit autonomii v místních samosprávách a ve výrobních závodech.
  4. Soud s válečnými zločinci a výkon trestu (i v podmínkách partyzánské války).
  5. Oživení místní samosprávy včetně organizace jednotek domobrany k ochraně práv a svobod místních obyvatel.

Svobodu národům! Smrt impériím!

Naše stránka informuje o ruském odboji. Podpořit ji můžete níže:

PODPOŘTE NAŠI STRÁNKU!

About Anna Valentová 211 Článků
Narozena 1968. Pražák v jizerskohorském exilu. Vlastně pořád překládám. Jako tlumočník mezi zúčastněnými stranami a rozplétač zapleteného kdysi v terapii... Taky když se dá přeložit něco krásného nebo důležitého - aby o tom vědělo víc lidí. No - a teď je válka. A najednou je to všechno třeba. Snad to aspoň kouskem přispěje...