Běloruské okénko Martina Charváta

Vzdorují zvůli neméně ohyzdné, Kremlem navíc podporované

Bělorusové. Jejich příběhy z pera Martina Charváta najdete právě tady.About Anna Valentová 190 Článků
Narozena 1968. Pražák v jizerskohorském exilu. Vlastně pořád překládám. Jako rodinný, individuální i skupinový terapeut - tlumočník mezi zúčastněnými stranami a rozplétač zapleteného... Taky když se dá přeložit něco krásného nebo důležitého - aby o tom vědělo víc lidí. No - a teď je válka. A najednou je to všechno třeba. Snad to aspoň kouskem přispěje...