Běloruské okénko Martina Charváta

Vzdorují zvůli neméně ohyzdné, Kremlem navíc podporované

Bělorusové. Jejich příběhy z pera Martina Charváta najdete právě tady.