Jednala běloruská občanská a ozbrojená opozice

Běloruské okénko Martina Charváta

Běloruská zvolená prezidentka Svjatlana Cichanouská jednala se zástupci největší exilové ozbrojené jednotky, se zástupci pluku Kastuse Kalinouského, bojujícího na ukrajinské straně. Bylo to první přímé jednání, doteď za obě strany jednali zástupci.

Obě strany se k jednání vyjádřily vyhýbavě, ale obě potvrdily, že taková jednání jsou pro ně důležitá. Svjatlana Cichanouská jako zvolená hlava Běloruska odmítá navštívit Ukrajinu bez oficiálního státního pozvání, to se jí ale nedostává. S prezidentem Zelenským se setkala pouze v zahraničí při udílení ceny Karla Velikého, jejímiž laureáty oba jsou.

I z toho důvodu nemá moc příležitostí, jak se přímo setkat se zástupci pluku Kastuse Kalinouského. Jednání tak proběhlo online. Členové pluku Kastuse Kalinouského, jako obránci Ukrajiny, naopak mají zastánce i v ukrajinském parlamentu. Ostatně poslanec ukrajinského parlamentu se zúčastnil i jednání Cichanouské se zástupci pluku.

Stanovisko pluku Kastuse Kalinouského je jednoznačné: Lukašenkův režim je potřeba svrhnout silou, bez toho to nepůjde. Cichanouská, jako zvolená reprezentantka občanské společnosti, k tomu ovšem dodává, že takové osvobození nemůže přijít jen zvenčí. Musí se ho podle ní zúčastnit i Bělorusové doma.

Je podle ní potřeba sladit kroky vnější ozbrojené opozice a vnitřní občanské opozice. Za ní v tom stojí více než milion Bělorusů, kteří demonstrovali proti Lukašenkově režimu po zrušených prezidentských volbách 2020, a taky dvě stě tisíc Bělorusů, kteří se aktivně zapojili do “železniční války” proti ruským zásobovacím vlakům přes Bělorusko na ukrajinská bojiště.

Zároveň Cichanouská zdůrazňuje to, že je potřeba na svou stranu získat běloruskou armádu, ne proti ní válčit. Exilová vláda Svjatlany Cichanouské ještě před několika měsíci chtěla jít výhradně cestou občanského odporu, teď se zdá, že se její pohled s pohledem pluku Kastuse Kalinouského sbližuje.

Navíc má na své straně BYPOL, organizaci bývalých příslušníků běloruské policie a armády, která stojí právě za úspěšnou „železniční válkou“. Na přímou otázku, zda v budoucnu požádá Ukrajinu a prezidenta Zelenského o pomoc s osvobozením Běloruska, odpověděla Svjatlana Cichanouská, že to nevylučuje.

Zdroje:

https://www.svaboda.org/a/32449243.html

https://www.svaboda.org/a/32466334.html