HISTORICKÉ OKÉNKO

Pamatujeme si rok 1552, kdy Moskovie zotročila turkické a ugrofinské národy Idel–Uralu

15. října 1552, datum rozhodující bitvy ve válce mezi Moskovií (jak se Rusko minimálně do 17. století často nazývalo) a Kazaňským chanátem, která vedla ke zničení hlavní konkurence Moskvy v prostoru dnešního evropského Ruska. Idel-Ural je název regionu, který tvořil jádro této středověké země, a k němuž v roce 1918 i dnes existují projekty stejnojmenného státu.