Veronika Vendlová – mentorka, emoční terapeutka

“Mojí profesí je pomáhat lidem skrze energetické terapie a mentoring. V tématu jsem však ponořena hodně do hloubky a mám tendenci se zamotávat do složitostí. Anička mi pomohla s texty na webu nejen z hlediska gramatiky, ale především „překladem“ mých myšlenek ve srozumitelný jazyk pro klienty. Můj web i moje další texty jsou díky její editorské a korektorské profesionalitě a schopnosti vcítit se do toho, co jsem chtěla lidem sdělit a nevěděla jak, mnohem čtivější a srozumitelnější. Moc za to děkuji a těším se na další dlouhodobou spolupráci.”