Ve Varšavě se píše ústava svobodného Ruska

Druhé zasedání Sjezdu lidových poslanců RF

Ve dnech 20. až 23. února 2023, téměř k výročí Putinovy ​​invaze na Ukrajinu, se ve Varšavě (Polsko) koná druhé zasedání Sjezdu lidových poslanců, na kterém se sejdou ruští poslanci zastupitelských orgánů různých úrovní, současných i minulých let, kteří se staví proti zločinné politice Putinovy ​​kliky, jež si uzurpovala moc v Rusku.

Program druhého zasedání Sjezdu navržený Výkonnou radou Sjezdu zahrnuje následující témata:

⚪️ Návrh nové ústavy, která zruší Putinovy ​​nezákonné dodatky; zruší autokratickou roli prezidenta; decentralizuje Rusko předáním moci regionům a místním vládám, vyloučí možnost návratu Ruska k imperiální struktuře, aby následně nebylo možné klást překážky územím, která chtějí získat nezávislost a státní suverenitu;

🔵 Revoluční akt, který upevňuje principy přechodného období po pádu Putinova režimu: vytvoření koaliční Přechodné správy Ruska ve statu prozatímní vlády; schválení plánu pro svobodné a spravedlivé volby od komunální úrovně výše; klasifikace FSB a strany Jednotné Rusko jako zločineckých organizací; směřování budoucnosti země ke členství v EU a NATO;

⚪️ Mírový akt, který deklaruje povinnost Ruska ukončit válku, potvrdit deokupaci anektovaných území Ukrajiny, včetně Donbasu a Krymu; stáhnout všechny armádní jednotky z území jiných zemí, podílet se na dosažení celosvětové jaderné bezpečnosti přenesením práva na použití jaderných zbraní z jurisdikce národních států do rukou mezinárodních organizací;

🔵 Zákon o svobodě slova, hlásající principy nezávislosti médií v postputinovském Rusku a rozkládající systém státně-oligarchické propagandy;

⚪️ Lustrační zákon, který stanoví zásady odpovědnosti a omezení oblastí činnosti pro představitele Putinova režimu a spolupachatele při podněcování války;

🔵 Principy a směry komunální reformy.

logo

Strojový překlad webu Sjezdu

Web Sjezdu


About Anna Valentová 201 Článků
Narozena 1968. Pražák v jizerskohorském exilu. Vlastně pořád překládám. Jako tlumočník mezi zúčastněnými stranami a rozplétač zapleteného kdysi v terapii... Taky když se dá přeložit něco krásného nebo důležitého - aby o tom vědělo víc lidí. No - a teď je válka. A najednou je to všechno třeba. Snad to aspoň kouskem přispěje...