Nesnesitelné výročí

Válka Ruska proti Ukrajině trvá ostudný neúnosný rok

RUSKÝ ODBOJ V ROCE VÁLKY

Od počátku invaze vznikaly v Rusku i mimo Rusko iniciativy bojující pokojnými protesty i všemožnými méně pokojnými akcemi proti zločinné válce. Mnoho Rusů různým způsobem aktivně odmítlo spoluúčast na terorismu a genocidě Ukrajiny. Zaměřili jsme se od počátku na ty z nich, o nichž se nikde příliš nepsalo, jednak abychom je zviditelnili a aby jejich hrdinství nezapadlo, pak ale také proto, že Putinova propaganda se jejich existenci snaží popírat, marginalizovat, kriminalizovat – zkrátka jakkoli zabránit tomu, aby tyto iniciativy byly příkladem k následování.


Legie Svoboda Ruska

Od svého vzniku v březnu 2022 ušla obrovský kus cesty. Od jednotky zpochybňované v Rusku i na Západě až k útvaru, který má respekt ukrajinské armády i uznání mezinárodních legií, bojuje proti wagnerovcům pod Bachmutem a v Rusku i po světě má tisíce podporovatelů, píše se o nich v New York Times a Putinův režim je prohlásil za nebezpečné teroristy. Jejich cílem je vítězství Ukrajiny a svobodné Rusko – a své odhodlání dokládají každý den se zbraní v ruce bok po boku s ukrajinskými spolubojovníky.

CO ŘÍKAJÍ SAMI O SOBĚ?

Podpořit je můžete zakoupením placky s jejich logem (po odečtení nákladů výtěžek dostanou přímo bojovníci Legie): PODPOŘIT

Píšeme o nich tady:


Antifond

Protiválečná nemocenská – Feministické protiváleční hnutí – Antijob

Protiválečná nemocenská je hnutí, které od začátku invaze podporuje ty, kteří sabotují válečnou výrobu odchodem na nemocenskou, zároveň vytrvale informuje o všech aktech odporu, hecuje k dalším a nabízí monitoring veškerého protikremelského dění v Rusku.

Antijob podporuje všechny, kteří se válečnou produkci rozhodli sabotovat stávkou, ničením výrobní techniky nebo prostě svou neúčastí.

Feministické protiválečné hnutí spolupracuje s hnutím Vesna na všemožných protestech po celém Rusku, provozuje interaktivní mapu protestů a pořádá i vlastní akce, před nedávnem se ocitlo na seznamu tzv. zahraničních agentů, ve své činnosti nicméně pokračuje i s rizikem tvrdých trestů.

Podpořit Antifond můžete zakoupením placky (po odečtení nákladů tím podpoříte přímo jejich činnost v Rusku): PODPOŘIT

O projektech sdružených v ANTIFONDu píšeme například tady:


ZASTAV VAGÓNY (železniční partyzáni)

Hnutí se inspirovalo běloruskými železničními partyzány, sabotuje vojenské dodávky putující Ruskem po železnici. Mají na kontě vykolejení mnoha vlaků, stali se dokonce natolik “produktivními”, že je do své zprávy zahrnula britská vojenská rozvědka.

Podpořit povědomí o nich můžete zakoupením placky s jejich logem (z bezpečnostních důvodů nemají účet, na který by se dala poslat finanční podpora, jsou ale vděční za rozšíření informací o své činnosti, o což se permanentně snažíme, včetně obrazové a videodokumentace, máme podíl i na českém wikipedickém odkazu o tomhle hnutí): PODPOŘIT

Píšeme o nich tady:


Političtí vězni

Odbojové iniciativy často upozorňují na to, že lidé na Zápedě sdílí ohromné množství materiálů zobrazujících tvrdé represe vůči protestujícím proti válce, čímž jistě nechtěně nahrávají Putinově propagandě, která potřebuje udržet Rusy v domnění, že odpor v jakékoli podobě nemá šanci a bude tvrdě potlačen.

Snažíme se proto zdůrazňovat hrdinství protestujících a monitorovat úspěšné akce, abychom tenhle narativ nekopírovali. Nicméně hrdinství uvězněných politiků jako je Ilja Jašin, Vladimir Kara-Murza nebo Alexej Gorinov nechceme nechat bez povšimnutí.

Píšeme o nich například tady:


SJEZD LIDOVÝCH POSLANCŮ RF

Jak zabránit vzniku nové a možná horší imperiální mocnosti a válce gangů po pádu Putinova režimu? O to se pokusil tzv. Sjezd lidových poslanců, který poprvé zasedl v polské Jablonné v listopadu 2022. Druhé zasedání proběhlo 20. – 23. 2. ve Varšavě a pracovalo se mimo jiné na ústavě.

Sjezdem a jeho výstupy se podrobně zabýváme tady:


Exil

Je třeba připomenout hrdiny, kteří proti zločinnému ruskému režimu protestovali dávno před vypuknutím války na Ukrajině. 2. ledna odešel další z osmi statečných z protestu na Rudém náměstí v roce 1968 – z protestu proti okupaci Československa – Victor Fainberg. Jeho dcera Sarah se s ním rozloučila neuvěřitelně silným dopisem:


Pomozte nám dál informovat o ruském odboji

Náš projekt funguje jen díky Vaší podpoře. Uděláme všechno pro to, aby současní ruští hrdinové neupadli v zapomnění, ale pokusíme se také udělat všechno pro to, aby jejich hrdinství pokud možno nebylo zbytečné. Děkujeme všem, kdo v tom jakkoli pomáháte!

About Anna Valentová 190 Článků
Narozena 1968. Pražák v jizerskohorském exilu. Vlastně pořád překládám. Jako rodinný, individuální i skupinový terapeut - tlumočník mezi zúčastněnými stranami a rozplétač zapleteného... Taky když se dá přeložit něco krásného nebo důležitého - aby o tom vědělo víc lidí. No - a teď je válka. A najednou je to všechno třeba. Snad to aspoň kouskem přispěje...