Založení Evropské rady svobody v Mnichově v západním Německu v roce 1967

Založení Evropské rady svobody v Mnichově v západním Německu v roce 1967

Minule jsme psaliAntibolševickém bloku národů, organizaci bojující proti komunistům za svobodu národů jimi podmaněným. Teď se dostává na řadu překlad článku o jiné, s ním spolupracující a podobně zaměřené organizaci.

Zástupci svobodných a porobených evropských národů se setkali v Mnichově během víkendu od 30. června do 2. července 1967 a rozhodli se založit Evropskou radu svobody (EFC – European Freedom Council), koordinační orgán pro organizace bojující proti komunismu. Konference zvolila výkonnou radu s prezidentem – panem Olem Björnem Kraftem; předsedou se stal pan Ivan Matteo Lombardo a pan Theodor Oberländer byl zvolen členem představenstva.

Pan Kraft byl bývalý dánský ministr zahraničí, bývalý místopředseda Evropské rady a člen dánského parlamentu.

Pan Lombardo byl bývalý ministr zahraničního obchodu Itálie, bývalý generální tajemník Italské socialistické strany a viceprezident sdružení Atlantické smlouvy. Na konferenci Interdoc (Mezinárodní dokumentační a informační centrum v Haagu) v Nordwijk aan Zee v Nizozemsku v březnu 1968 vystoupil na téma „Ozbrojené síly v psychopolitické konfrontaci mezi Východem a Západem“. Když mluvil o tématu „Psychologický vliv sovětské vojenské moci“, poznamenal k „odpovídající situaci v Itálii“: „Stojí za to připomenout zde výrok sovětského generála Svěčina z Vojenské akademie v Moskvě, když rozebíral Leninův komentář ke Clausewitzovu aforismu: „Úkolem Rudé armády je protřepat strom přinášející již shnilé ovoce.“ Interdoc byla veřejně-soukromá síť, která podporovala pohled na svět v občanské společnosti na podporu zájmů Západu (svoboda, demokracie, antikomunismus).

Pan Oberländer byl členem Křesťanskodemokratické strany západního Německa a bývalým členem německé spolkové vlády se zvláštní odpovědností za uprchlíky.

V roce 1967 byl v Mnichově zřízen zvláštní informační výbor s předsedou a členy.

Hlavními cíli Evropské rady svobody až do roku 1991 byla koordinace a zintenzivnění protikomunistických aktivit v Evropě a podpora případu zotročených národů v sovětském ruském impériu.

Bertil Haggman

bývalý člen představenstva EFC