Puškinova báseň jako hlas polnice

Vzpomínka na začátky proukrajinské legie Svoboda Ruska (výcvik, červenec 2022)

A. S. Puškin – Čadajevovi (1818, К Чаадаеву)

– úryvek –

Пока свободою горим, 
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы! 

Товарищ, верь: взойдет она, 
Звезда пленительного счастья, 
Россия вспрянет ото сна, 
И на обломках самовластья 
Напишут наши имена! 

- rychlopřeklad (Anna) -

Svobodou dokud hoříme 
A srdce naše pro čest tepe, 
Příteli, vlasti svěříme 
Duše záchvěvy velkolepé! 

Věřte mi, bratři, přišel čas, 
Už hvězda šťastná plane nocí, 
Procitne Rusko ze sna zas 
A na střepech svévolné moci 
Psán bude jménem každý z nás!