HISTORICKÉ OKÉNKO

Výsledky dvouleté totální etapy desetileté války

Už dva roky trvající plnohodnotná válka tvoří kontext boje Rusů o svobodu, které se věnuje tento web. Proto při této příležitosti výjimečně přinášíme analýzu posledních dvou let na ukrajinských bojištích od expertů spojených s Antiimperiálním blokem národů, jednou ze skupin, které intenzivně podporují právě odpor proti Kremlu na území Ruska.

HISTORICKÉ OKÉNKO

Antibolševický blok národů. Nový pohled

Zkratka ABN v kontextu války Ruska proti Ukrajině může znamenat dvě organizace: Antibolševický blok národů a Antiimperiální blok národů. Jeden „Blok“ navazuje na druhý: ten Antibolševický vznikl koncem druhé světové války a snažil se podporovat úsilí národů podmaněných SSSR o svobodu; v 90. letech dosáhl svého cíle a byl rozpuštěn.