breaking!

PRVNÍ

ŽENA V ŘADÁCH LEGIE V květnu tohoto roku jsem překročila hranici Ukrajiny, abych vstoupila do legie “Svoboda Ruska”. Ukázalo se, že jsem v Legii první

breaking!

Vojenská přísaha

Slavnostně přísahám věrnost své vlasti – Ruské federaci. Přísahám, že budu jako posvátnou dodržovat Ústavu Ruské federace, přesně plnit vojenské předpisy i rozkazy velitelů a