Stát se stejnou bestií, jako je ta, proti které bojuješ – to je největší nebezpečí

Rozhovor s partyzánským hnutím Černý most

6. září 2022

Komentář tvůrců k vlajce Černého mostu:

Červená – řeka krve, kterou prolévá Putin.

Modrá – hordy Putinových „slaboviků“ (posměšek odvozený od tzv. siloviků – silových složek moci – pozn. překl.).

Bílý pruh – symbol kapitulace společnosti před fašistickým státem.

Černý most – cesta tvrdé, špinavé, nepříjemné, ale nutné práce k osvobození Ruska.

Dopisovatelka Klavdia Portnovová vedla pro kanál Media-Partyzáni rozhovor s administrátorem protiválečného hnutí RPD (ruské partyzánské hnutí) Černý most. Iniciátoři tohoto hnutí se domnívají, že k protestům zaměřeným na úplný rozklad režimu musí být při současné vládě nezbytně použita síla.

– překlad celého rozhovoru bez dodatků a úprav –

zdroj: Telegram Media-Partyzánů, Černý most

Jaké cíle sleduje vaše skupina kromě přímého poškozování režimu?

Propagovat u širokých mas myšlenku násilného odporu, metodickou a finanční pomoc partyzánům, rozvoj a expanzi partyzánského hnutí.

To znamená, že podporujete i další protiválečná hnutí a jste připraveni s nimi spolupracovat?

Samozřejmě si nečiníme nárok na monopol. Partyzánské hnutí by mělo být co nejvíce decentralizované a sjednocené myšlenkou, nikoli strukturou.

Jak vnímáte pokojné formy protestu?

Obecně pozitivně, teď ale ne. Nyní je pokojný protest zbytečný.

Proč? Myslíte si, že by se na násilí mělo reagovat stejným způsobem? Vzhledem k tomu, že válku vedou teroristé, kteří mají silný vojenský potenciál, nebylo by racionální s nimi vyjednávat, abychom se vyhnuli dalším obětem?

Každému, kdo přijde na pokojný protest nebo dokonce jen napíše „ne válce“ na svou sociální síť, dává režim jasně najevo, že nebude žádný dialog, nýbrž policejní násilí . Zprávy o těchto nehoráznostech rozšíří opoziční média a jen tím zesilují propagandistický efekt. A aktivista zaplatí pokutu do rozpočtu agresorské země nebo sedí. A to je celý výsledek. Jsme přesvědčeni, že je nutné jednat efektivně.

Tím však zaseje to, co bylo například v říjnu 1993 v Moskvě. Jste psychicky připraveni na tento vývoj událostí?

V roce 1993 byla úplně jiná situace. Mluvíme tu o morální připravenosti; musíme být duševně připraveni udělat to, co je třeba udělat. Pokud dojde na občanskou válku, utíkat před ní nebo chodit s plakáty pod kulky znamená prohrát.

Myslíte si, že je nás více než lidí s „propagandou s vymytým mozkem“?

Podpora Putinova režimu je značně zveličená propagandou a opozičními médii, která stále píší o hrůzách a zvěrstvech režimu.

Vy nejste šokováni množstvím trestních a správních případů o „fingování“ a „diskreditaci“ ozbrojených sil RF?

Šokující je množství peněz, které lidé dobrovolně věnují do rozpočtu režimu (Pokuty za protesty, pozn. red.). Pokud se vám někde povaluje dalších třicet tisíc, radši je pošlete partyzánům.

Spolupracuje váš telegramový kanál s ozbrojenými silami Ukrajiny s cílem ovlivnit současný politický režim v dnešním Rusku?

Ne, jsme na to sami. Uvažujeme o propojení s RDK a LSR (Ruský dobrovolnický sbor a legie „Svoboda Ruska“, – pozn. red.), ale ne s Ozbrojenými silami Ukrajiny.

Nemyslíte si, že přímou spoluprací s Ozbrojenými silami Ukrajiny lze při radikálním uvažování dosáhnout nejrychlejšího svržení režimu?

Zdá se nám, že to není jejich věc – a ani cíl. Ozbrojené síly Ukrajiny se s největší pravděpodobností zastaví na hranicích roku 1991, odříznou nás hraničním plotem a zapomenou. Musíme spolupracovat s těmi, kteří sdílejí cíl svržení režimu.

Jak vidíte budoucnost Ruska po nesporném vítězství Ukrajiny v této kruté válce?

Rusko v současné podobě asi nemá budoucnost. Porážka ve válce pravděpodobně odstartuje proces rozpadu bývalého impéria a kdo ví, jak to bude dál.

Pojďme se společně zasnít. Válka skončila, Ukrajina si zachovala nezávislost a dobyla zpět Krym. V Rusku je občanská válka, režim je svržen. Jaký režim je po skončení chaosu pro Rusko podle vás nejvhodnější?

Takový, který neupadne do nové diktatury a revanšismu.

Demokracie, která začala v Rusku na úsvitu Gorbačovovy vlády a pokračovala až do nástupu diktátora k moci, vyhovovala by vám?

Nemá cenu procházet tím sítem podruhé. Právě ona „lite“ – demokracie se slabými institucemi nakonec dala vzniknout Putinově diktatuře.

Jaký režim je tedy pro Rusko nejpřijatelnější? Když vypustíme imperialismus, socialismus a autokracii, co čeká naši zemi v nové realitě?

Ano, kdo ví? Mluvit o politice je nevděčný úkol a obecně máme moratorium na politické diskuse až do pádu Putinova režimu.

Radikální metody protestu nyní představují velké nebezpečí jak pro jednotlivce, tak pro protiválečná hnutí. Jaké bezpečnostní rady poskytujete svým spolubojovníkům?

Hlavní je zůstat člověkem a jednat s chladnou hlavou. Je možné a nutné vzdorovat zlu násilím, ale není možné odpovídat nenávistí na nenávist, dehumanizovat nepřítele, jak to dělá fašistická propaganda. Stát se stejnou bestií, jako je ta, proti které bojujete – to je největší nebezpečí. Možná horší než vězení nebo smrt. Obecně platí, že nesmíte podlehnout emocím, jednat z pomsty, zoufalství, nenávisti, touhy dělat něco, co je důležité pouze pro vás. Musíte jednat racionálně. Pamatujte na tyto dvě hlavní věci, zbytek přijde.

Důstojná odpověď! Děkuji za rozhovor s týmem Media-Partyzánů.


About Anna Valentová 201 Článků
Narozena 1968. Pražák v jizerskohorském exilu. Vlastně pořád překládám. Jako tlumočník mezi zúčastněnými stranami a rozplétač zapleteného kdysi v terapii... Taky když se dá přeložit něco krásného nebo důležitého - aby o tom vědělo víc lidí. No - a teď je válka. A najednou je to všechno třeba. Snad to aspoň kouskem přispěje...