Přijmeme zákon o národním odporu

Odmítají invazi, odmítají režim, přijímají zodpovědnost.

Jsou připraveni konat

Text z webové stránky Sjezdu a z Telegramu Ilji Ponomarjova bez dodatků a úprav.

Sjezd lidových poslanců Ruské federace (4. – 7. 11. 2022 v polské Jablonné)

Na historickém předměstí Varšavy, v městě Jablonná, se 4. listopadu 2022 bude konat První sjezd lidových poslanců Ruské federace. Delegáty jsou zástupci ruských poslanců různých ročníků a různých úrovní, zvolení v mezinárodně uznávaných volbách.

Jejich společnou platformou je odmítnutí války mezi Ruskem a Ukrajinou, která začala v roce 2014, a připravenost změnit společensko-politický systém, který je v Ruské federaci zaveden.

Jablonnou si pořadatelé nevybrali náhodou. Palác Polské akademie věd byl říjnu 1988 dějištěm prvního z jednání u kulatého stolu, která skončila koncem studené války a úplným rozkladem totalitního systému (nejprve v Polsku a poté v dalších východoevropských zemích) a předání moci do rukou dělnického odborového svazu „Solidarita“ .

Pořadí práce sjezdu a další směr jeho činnosti určí lidoví poslanci shromáždění na sjezdu; organizační výbor akce navrhl na pořad jednání tyto body:
Přijetí zákona o činnosti Sjezdu lidových poslanců, který stanoví právní základ pro jeho činnost a hlavní cíle;
přijetí Deklarace o ústavních principech Svobodného Ruska po svržení Putinova režimu. Tato deklarace se v budoucnu stane základem nové ruské ústavy;
přijetí seznamu prioritních rozhodnutí postputinovské ruské vlády;
přijetí zákona o národním odporu, který definuje postup pro sebeorganizaci a právní rámec pro práci hnutí odporu v Rusku a v zahraničí.

Stránka Sjezdu a členové organizačního výboru

K účasti na práci Sjezdu lidových poslanců jsou pozváni jako delegáti:
1) poslanci ruského parlamentu zvolení před 14. březnem 2014, kteří nepodporují anexi Krymu a válku proti Ukrajině;
2) Zastupitelé krajských a městských zákonodárných sborů odsuzující anexi Krymu a válku proti Ukrajině;
3) Ruští občané, kteří zastávali volitelné funkce ve výkonné moci a nepodporují anexi Krymu ani válku proti Ukrajině.

Tito delegáti, kteří jsou demokraticky zvolenými zástupci lidu Ruska, mají rozhodující hlas. K dnešnímu dni svou účast potvrdilo 52 poslanců různých úrovní.

Bez ohledu na vnější okolnosti jsou po faktickém zákazu legální politické činnosti v Ruské federaci tito poslanci nyní jedinými legálními držiteli moci v Rusku.
Zástupci lidu, kteří mají takový legitimní mandát, musí dnes plnit své závazky vůči voličům, všem ruským občanům, své zemi a budoucím generacím. Podstatou těchto závazků je vytvoření legitimního mocenského centra, které bude v budoucnu tvořit Vládu národní jednoty a Ozbrojené síly Svobodného Ruska a zajistí vše potřebné pro právní a demokratickou obnovu ruské státnosti.

V organizačním výboru Sjezdu působí: Gennadij Gudkov (poslanec Státní dumy Ruské federace), Ilja Ponomarjov (poslanec Státní dumy Ruské federace), Mark Fejgin (poslanec Státní dumy Ruské federace), Nina Beljajevová (radní okresu Semilukskij Voroněžské oblasti), Petr Carkov (zastupitel Krasnoselského moskevského obvodu, Moskva), Arkadij Jankovskij (poslanec Státní dumy Ruské federace), Jelena Lukjanovová – přizvaná odbornice-konstitucionalistka, profesorka, doktorka práv.

(detailnější informace o členech organizačního výboru najdete na stránce Sjezdu)

Pracovní materiály kongresu a program budou zveřejněny na webových stránkách Sjezdu.

AKREDITACE: Sjezd je otevřen zástupcům médií, kteří získají akreditaci. Pravidla práce na kongresu, přesný čas, místo a program akce budou sděleny akreditovaným novinářům. Přihlášky podávejte v jakékoli formě s přiloženým novinářským průkazem na e-mail abaranowski@anticenter.org nebo na telefonu +38-050-046-98-67 (pro veškeré messengery je kontaktní osobou Aleksej Baranovskij – zástupce koordinátora Politického centra pro vztahy s veřejností).

Sjezd jako “otvírák” na polské RZECZPOSPOLITA
About Anna Valentová 201 Článků
Narozena 1968. Pražák v jizerskohorském exilu. Vlastně pořád překládám. Jako tlumočník mezi zúčastněnými stranami a rozplétač zapleteného kdysi v terapii... Taky když se dá přeložit něco krásného nebo důležitého - aby o tom vědělo víc lidí. No - a teď je válka. A najednou je to všechno třeba. Snad to aspoň kouskem přispěje...