Putinova vražda a „zákon o lustracích“

Ruští exposlanci jednali o budoucnosti Ruska v Polsku

Překlad článku z The Insider

(Přímý přenos probíhá od rána 5. 11. – kontroverze uvedené v článku The Insider se pravděpodobně odehrály 4. 11. při zasedání organizačního výboru. – pozn. red.)


V polské Jablonné začal „Sjezd lidoveckých poslanců“, mezi jehož organizátory patří ruští opozičníci Ilja Ponomarjov, Gennadij Gudkov a Mark Fejgin. Exposlanci Státní dumy, nazývající se jedinými představiteli společnosti a státu, kteří mají demokratickou legitimitu, se sešli, aby projednali zejména koncepci budoucího „lustračního zákona“, který uvádí, kdo bude v Rusku lustrován, až tam opozice vytvoří „Vládu národní jednoty“ .

Dokument obsahuje klauzuli, podle níž se lustraci může vyhnout každý, kdo zabije nebo pomůže zabít Vladimira Putina. Koncept vyvolal kontroverze i mezi členy organizačního výboru kongresu. Jedna z účastnic kongresu uvedla, že dokument osobně opravil Ponomarjov. V reakci na to jí nebylo umožněno hlasovat a její zvuk byl na videokonferenci ztlumen.

Ruská opozice zorganizovala v Polsku (vesnice Jablonná) „Sjezd lidových poslanců“, kde přijala zákony pro budoucnost Ruska. V organizačním výboru „Sjezdu lidových poslanců“ jsou Ilja Ponomarjov, Mark Fejgin, Gennadij Gudkov, Elena Lukjanová, Petr Carkov, Arkadij Jankovskij a Nina Beljajevová. Někteří z nich se účastní kongresu online prostřednictvím odkazu na video.

Oleksij Gončarenko, poslanec Nejvyšší rady Ukrajiny, který se připojil ke sjezdu, navrhl projednat Putinovu vraždu. Atentát na ruského prezidenta a vytvoření osvobozenecké armády jsou dva cíle “Sjezdu lidových poslanců”, řekl Gončarenko. Na jeho vyjádření nikdo nereagoval. Pouze jeden z účastníků kongresu poznamenal, že by se mezinárodní soudy měly s Putinem vypořádat podle zákona. Ani na toto prohlášení nebyla podle zpravodaje The Insider žádná reakce.

Během kongresu byly projednávány také dokumenty jako je „Lustační zákon“, „Revoluční zákon“, „Výzva k ruské opozici“. „Současnou vládu považujeme za tyranii a lidé mají právo se proti tyranii bouřit,“ říká Ponomarjov. – Lustrace jsou nutné. Je nutné otevřít archivy speciálních služeb až do SSSR. Agenti, kteří se formovali, by měli být vystaveni a podrobeni lustracím.“

Koncepce o lustracích


Zvláštní pozornost byla na kongresu věnována dokumentu „Koncepce lustračního zákona“ (který je základem budoucího zákona). Jeho koncepce je zveřejněna na webových stránkách kongresu. Podle tohoto pojetí se lustrací rozumí odnětí pasivního a aktivního volebního práva, práva zastávat funkci v komunální nebo státní službě, vykonávat advokacii, žurnalistiku, pedagogickou a vzdělávací činnost, pracovat v orgánech činných v trestním řízení, zvláštních státních službách , soudech, být majitelem médií a vzdělávacích organizací.

Navrhuje lustrovat všechny, kteří se tak či onak podílejí nejen na ospravedlňování či schvalování války na Ukrajině, ale také provádějí příslušné pokyny. Například vychovatelé, učitelé, učitelé vzdělávacích organizací, kteří se podíleli na organizaci „akcí ​​na podporu speciální vojenské operace“.

Dále navrhuje lustrovat „na základě příslušnosti ke zločinecké skupině“. „Osoba patřící k některé z uvedených zločineckých skupin, i když se nedopustila trestných činů vyjádřených ve formě samotných skutků, spáchala trestné činy ve formě nečinnosti, pokud při setrvání ve funkci nevyužila svého postavení pomoci účastníkům odboje proti Putinovu režimu.

Nechybí ani seznam podmínek, které pomohou vyhnout se lustraci. Jednou z nich je samotná vražda Vladimira Putina, ke které Gončarenko vyzval.

Podle členky organizačního výboru kongresu, zástupkyně Semiluckého okresu Voroněžské oblasti Niny Beljajevové, dokument svévolně změnil Ilja Ponomarjov. Přístup k dokumentům Beljajevové byl zablokován a během zasedání kongresu byl účastníkům online vypnut zvuk, mohou mluvit pouze se svolením neznámého správce. Kongres zároveň přijal jednu ze zpráv „jednomyslně,“ říká Beljajevová, i když online účastníkům nebylo vůbec povoleno hlasovat.

„Mluvit je povoleno pouze se svolením administrátora konference, jehož jméno a postavení není nikomu známo. Chat je uzavřen a pak najednou někdo řekne něco, co není podle plánu. Ne podle plánu tajných organizátorů, jejichž jména také nebyla zveřejněna. Obecně se odmítám účastnit tohoto cirkusu, kde se pod rouškou demokracie buduje nový diktátor. Rozhodně nechci jít do Ruska, postaveného na principu vypnutí alternativního pohledu, “píše Beljajevová.

Legitimita sjezdu


Podle zpravodaje The Insider se mezi shromážděnými hosty a delegáty často objevuje otázka legitimity tohoto kongresu. „Sjezd lidových poslanců“ se na svých stránkách staví jako shromáždění „jediných zástupců společnosti a státu, kteří mají demokratickou legitimitu, kterou dostali od ruských občanů“. Ilja Ponomarjov během kongresu odpověděl, že jako zástupci ruských občanů jsou zcela legitimní, protože už jednou legálně získali mandát, a nyní Rusko potřebuje dočasný orgán pro předání moci; ten „uspořádá volby později“. Gennadij Gudkov toto shromážděné nazývá „protoparlamentem“. Připomeňme, že Ponomarjov, Fejgin a Gudkov jsou bývalí poslanci Státní dumy.

„Bez ohledu na vnější okolnosti jsou po virtuálním zákazu legální politické činnosti v Ruské federaci nyní jedinými legálními držiteli moci v Rusku,“ píše se na stránkách kongresu. „Zástupci lidu, kteří mají takový legitimní mandát, musí dnes plnit své závazky vůči voličům, všem ruským občanům, své zemi a budoucím generacím. Podstatou těchto závazků je vytvoření legitimního mocenského centra, které bude v budoucnu tvořit Vládu národní jednoty a Ozbrojené síly Svobodného Ruska a ty zase zajistí vše potřebné pro právní a demokratickou obnovu ruské státnosti.”


About Anna Valentová 201 Článků
Narozena 1968. Pražák v jizerskohorském exilu. Vlastně pořád překládám. Jako tlumočník mezi zúčastněnými stranami a rozplétač zapleteného kdysi v terapii... Taky když se dá přeložit něco krásného nebo důležitého - aby o tom vědělo víc lidí. No - a teď je válka. A najednou je to všechno třeba. Snad to aspoň kouskem přispěje...