Ruští demokrati se konečně spojili

Kremelská propaganda ztrácí strategickou zbraň

Protiputinovská opozice “odkládá vnitřní spory až do pádu režimu” – na tom se shodli zástupci protiválečných a protirežimních hnutí na setkání v Berlíně, jež svolal Michail Chodorkovskij.

Zveřejněné signatáře najdete v originální verzi, jsou mezi nimi nejen známé exilové osobnosti jako je právě Chodorkovskij, ale například i skupina Media-Partyzáni, o jejíž činnosti jsme už vícekrát psali – a v neposlední řadě také zastupitelé nám známí ze Sjezdu lidových poslanců, kteří už nějakou dobu pracují na ústavě a zákonech budoucího demokratického Ruska, a tváře spojené s partyzány a ruskou legií bojující na straně Ukrajiny; zdá se tedy, že jejich dosavadní činnost nepřijde vniveč a že ruská opozice skutečně upouští od šarvátek ve prospěch společného boje proti zvůli režimu.

Výstup z tohoto setkání předkládáme v plném znění.

DEKLARACE RUSKÝCH DEMOKRATICKÝCH SIL

V této tragické hodině vyhlašujeme naše strategické cíle – zastavit agresi proti Ukrajině a vytvořit svobodné, legální, federální Rusko. Považujeme proto za nezbytné posílit koordinaci našeho jednání. Deklarujeme svůj závazek k následujícím základním postojům:

  • Válka proti Ukrajině je zločinná. Ruské jednotky musí být staženy ze všech okupovaných území. Mezinárodně uznávané hranice Ruska musí být obnoveny; váleční zločinci musí být postaveni před soud a oběti agrese musí být odškodněny.
  • Putinův režim je nelegitimní a zločinný. Proto musí být odstraněn. Rusko vidíme jako zemi, ve které jsou zaručena práva a svobody jednotlivce, ve které je vyloučena možnost uchvácení státní moci.
  • Prosazování imperiální politiky v zemi i v zahraničí je nepřijatelné.
  • Političtí vězni i váleční zajatci musí být propuštěni, násilně vysídleným osobám musí být umožněn návrat a unesené ukrajinské děti musí být vráceny na Ukrajinu.
  • Vyjadřujeme solidaritu s těmi Rusy, kteří i přes monstrózní represe mají odvahu vystoupit s protiputinovským a protiválečným postojem, a s těmi desítkami milionů, které se odmítají podílet na zločinech režimu.

Signatáři deklarace sdílejí hodnoty demokratické společnosti, respektují komunikaci, uznávají lidská práva a svobody, principy rozmanitosti a rovnosti, odmítání diskriminace.

Signatáři se zdrží veřejných konfliktů v demokratických a protiválečných hnutích.

Vyzýváme občany a občanky Ruska, aby se k této Deklaraci připojili.

Zavazujeme se podporovat tuto Deklaraci, dokud naše společné strategické cíle nebudou dosaženy.

Berlín, 30. dubna 2023

– překlad: Anna Valentová –

Co berlínskému jednání předcházelo?
About Anna Valentová 190 Článků
Narozena 1968. Pražák v jizerskohorském exilu. Vlastně pořád překládám. Jako rodinný, individuální i skupinový terapeut - tlumočník mezi zúčastněnými stranami a rozplétač zapleteného... Taky když se dá přeložit něco krásného nebo důležitého - aby o tom vědělo víc lidí. No - a teď je válka. A najednou je to všechno třeba. Snad to aspoň kouskem přispěje...