Jak (a proč) podpořit Rusy, kteří pomáhají Ukrajině zvítězit

Vlajky: Sibiřská legie, Občanská Rada

Komentovaný průvodce našimi možnostmi…

Pátrání po hrdinech na naší stránce se může jevit jako samoúčelná romantická výstřednost. Pokusíme se v pár řádcích ukázat, že nám jde o něco mnohem důležitějšího.

Úvodní obrázek ukazuje dobrovolníky ze Sibiřského praporu (ruská jednotka ukrajinské Mezinárodní legie), chlubí se novým vybavením. Sesbírali na něj díky darům – od lidí, kteří pomoc Ukrajině vnímají jako povinnost každého slušného Rusa.

Většina dárců jsou Rusové. Peníze z RF posílají přes kryptopeněženky, protože režim transakce hlídá a podpora jednotky na straně Ukrajiny by je mohla stát i dvacet let v kolonii za vlastizradu. Přesto “své” jednotce na vybavení přispěli.

Kladu si otázku, jak by taková sbírka dopadla u nás. Na gruzínskou a běloruskou jednotku pomáhali Češi vybírat s téměř stejnou vervou, jako na podporu ukrajinské armády nebo českých dobrovolníků.

Podpora Rusům v tomhle srovnání dostává dost na frak. Pochopitelně, řekli byste. Je to ale opravdu tak pochopitelé?

CÍL

Máme s ruským odbojem společné cíle?

Abychom se v tom nezamotali, je potřeba si ujasnit, co je cílem našeho snažení. Pokud to maximálně zjednodušíme, jde jednak o to, aby Ukrajina zvítězila a osvobodila všechna svá okupovaná území, zároveň je ale třeba do budoucna usilovat i o bezpečnost v celém regionu, čehož s Ruskem v jeho současné podobě zkrátka není možné dosáhnout.

Ukrajinci investují veškeré své síly do dosažení vítězství. Při nejlepší vůli nemají a nemohou mít kapacitu na řešení situace v Rusku; i přesto ustavili komisi pro komunikaci s ruskými regionálními iniciativami bojujícími o nezávislost, přijímají Rusy do své Mezinárodní legie a spolupracují s ruskými partyzány. Jednoduše a pragmaticky přijímají pomoc, která může přispět k jejich vítězství.

Jdou ale ještě dál – nabídli ruským politickým vězňům zařazení do svého programu výměny zajatců prostřednictvím projektu “Chci žít”. Přes tuto ukázku strategického uvažování do budoucna – každý Rus, kterého získají na svou stranu, znamená o jednoho potenciálního agresora méně – se jejich úsilí v tuhle chvíli napírá především k obraně a osvobození vlastní země.

Nicméně, jsou-li Ukrajinci – kteří mají bezesporu nejsilnější motivaci odmítat mít s Rusy cokoli společného – schopni komunikovat s ruským odbojem, dávat mu jistý díl důvěry i kompetence, co přesně v tom brání nám?

Komu a jak má smysl pomáhat? Podle čeho se rozhodovat a kde k tomu vzít informace?

AKTÉŘI

Skutečnou a nespornou pomoc Ukrajině znamenají určitě Rusové bojující na straně Ukrajiny, partyzáni likvidující ruskou vojenskou techniku a jiné vojenské dodávky pro “speciální operaci”, dobrovolníci pomáhající zavlečeným Ukrajincům – a také regionální iniciativy, které se distancují od kremelské politiky a bojují o svou nezávislou budoucnost zahrnující dobré vztahy s Ukrajinou i Západem.

Rusko je v této chvíli zhroucený stát, v němž se perou o moc oligarchové a warlordi Prigožinova ražení. Státní instituce slouží výhradně k udržení moci stávajícího vládce a jeho okolí, zatímco závoj papírové demokracie řídne s každou další změnou ústavy a zákonů směrem k tomuto účelu. Občané slouží jako záplaty tohoto závoje a strava pro válečný masomlýnek.

Kdo je proti, může buď mlčet, nebo odejít – do podzemí nebo za hranice. Protestuje-li, dostane pokutu a podpoří tak “speciální operaci” (případně je rovnou odveden); protestuje-li dál, skončí ve vězení. Silové složky státního aparátu zčásti ze strachu a zčásti opojeny svou beztrestností neřeší adekvátnost zásahů, takže pokojný občanský protest může znamenat i mučení nebo smrtelnou “nehodu”.

I to je jeden z důvodů, které dovedly mnoho Rusů do odboje a k partyzánským akcím. Pokojný protest je vyjádřením občanského postoje a má velký význam jako projev solidarity s Ukrajinou, prakticky ale slouží jeho potlačení nejlépe ruské propagandě, která tak demonstruje svou sílu a kontrolu nad obyvatelstvem.

Důležitou roli tu hraje i motivace – porazit současný ruský režim není cílem Ukrajiny ani Západu – největší zájem na tom mají sami Rusové a podpořit je v tom může pomoci všem.

Ruský odboj potřebuje publicitu, odezvu, zájem veřejnosti. Ruská propaganda je zatím se svým narativem, že partyzáni a legionáři jsou “zločinci, teroristé a zrádci” dost úspěšná. Přispívá k tomu princip kolektivní viny, jazyková bariéra i kontroverze tématu násilí jako takového. Jejich nesporné hrdinství tak často vyznívá vniveč.

Současná politika udělala z Ruska pro většinu zemí teroristický stát. Vlastní občany, kteří s touto politikou nesouhlasí nebo prostě naletěli propagandou prezentované verzi, drží Kreml jako rukojmí. V takovém kontextu je partyzánská činnost uvnitř Ruska srozumitelnější, přesto tohle téma vyvolává kontroverze i v rámci samotného odboje – některé iniciativy (Zastav vagóny) pracují striktně bez násilí, jiné násilí vůči přisluhovačům režimu, zejména jeho silovým složkám, považují za legitimní.

Vyplývá z toho, že pro naši podporu nestačí vědět, že se daná iniciativa chce zbavit Putina nebo podporuje Ukrajinu. Potřebujeme mít dostatek informací k rozhodnutí, zda se nejedná o další imperiální šílence nebo skupinu, již spojuje záliba ve vraždění. Potřebujeme mít představu o jejich struktuře, způsobu rozhodování, sponzorech, představitelích, vnitřních pravidlech, motivaci…

KRITÉRIA

Stánka OSM ∞ STATEČNÝCH odbojová hnutí vyhledává, monitoruje, a z otevřených zdrojů o nich shromažďuje, ověřuje a publikuje dostupné informace. Míru rizika vyhodnocujeme a k podpoře doporučujeme jen ta, která naplňují všechna nebo většinu našich kritérií.

Pokud se shodneme na tom, že má smysl podporovat jakoukoli iniciativu Rusů s cílem svrhnout či oslabit diktátorský režim nebo uspíšit vítězství Ukrajiny, je-li taková iniciativa v souladu s naším cílem, efektivní, udržitelná, transparentní – a nepostrádá etický rozměr – můžeme začít přemýšlet nad formami podpory.

JAK PODPOROVAT

Psát a sdílet na sociálních sítích. Psát o těch, jejichž hrdinství nejde zpochybnit, psát o nich s obdivem, který si jejich hrdinství zaslouží. Mluvit o nich. A také mluvit s nimi – to děláme strašně málo. Přitom právě to nám může pomoci správně vyhodnotit, koho podporovat. Sociální sítě už dnes s použitím překladačů dokážou překlenout jazykové propasti, je tu Deepl, Google translate, jde to.

Partyzánské telegramové kanály dají sice ruštiny neznalému čtenáři trochu víc práce, ale i to jde. Nenechávejte si nikým nic namluvit, ptejte se sami a ptejte se přímo aktérů – naše stránka přináší tipy, ale nemůže za Vás rozhodnout, komu chcete věřit.

Ruský odboj můžete samozřejmě podpořit i finančně – v nejbližší době přidáme i konkréní možnosti podpory. Naše stránka odbojové iniciativy mapuje v podstatě jako jediná – je to pochopitelné, informace se ve válce ověřují velmi obtížně, přesto považujeme za nešťastné, jak očividně tohle téma v českých médiích chybí.

Naše stránka se snaží probourat jazykovou bariéru i propagandistické narativy. Publikujeme o odbojových iniciativách informace, jejich zdroje, odkazy, otitulkovaná videa najdete na našem Youtube kanálu.

Pomozte upozornit na ruský odboj, pomozte nám o něm informovat, informujte o něm a podpořte jej i Vy sami. Staňte se přáteli statečných.

Děkujeme.


Financujeme se sami. Ze svých – a z toho, co nám pošlete 🙂

Informujeme Vás o ruském odboji. Jsou pro Vás naše texty užitečné? Chcete nám umožnit kvalitnější práci a širší záběr? Pomozte nám sdílením textů, které Vás zaujaly, podpořte naši stránku finančně, doporučte ji přátelům…

Děkujeme!

Pravidelná měsíční podpora

(v libovolné výši)

Jednorázová podpora

(v libovolné výši)


Staňte se přáteli statečných

Jak a proč podpořit Rusy, kteří pomáhají Ukrajině zvítězit?

Každý, kdo se rozhodne stránku podpořit pravidelnou měsíční platbou 250 korun a více, i každý, kdo ji podpoří jednorázově částkou 1000 korun a více, může se stát přítelem statečných naší stránky. Přátelé statečných se aktivně podílejí na boji proti Kremlu.

Pravidelná měsíční podpora

Jednorázová podpora