Průzkumy ruského veřejného mínění pocházejí logicky z Ruska – přesto jim věříme

Podporuje “speciální operaci” skutečně většina Rusů?

Klademe si otázku, jak je sakra ta obří podpora možná, po všech neúspěších, mobilizaci, sankcích – zkrátka – po tom všem. Propaganda? Nepochybně. Ale co když děláme stejnou chybu jako Rusové, kteří své informace čerpají převážně z ruských státních zdrojů? Odpovídají Rusové sociologům při anonymním průzkumu otevřeně, nebo s plným (režimem podporovaným) vědomím kontroly nad vším, včetně telefonu a internetu? A odkud vlastně víme, že je procento podpory vysokánské? No, převážně ruských zdrojů, přece… Aha.

The Moscow Times (kráceno):

V den, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, sociální podnikatel a politický aktivista Alexej Miňajlo shromáždil své přátele a kolegy, aby vymysleli, jak „zastavit toto šílenství“. Odpověď přišla rychle: průzkum veřejného mínění.

„Úřady vždy používají průzkumy veřejného mínění, aby vytvořily iluzi většiny, je to velmi silný společenský mechanismus,“ řekl Miňajlo listu The Moscow Times.

Alexej Miňajlo

„Rusové vidí tento obecný trend, že lidé podporují válku, a tak říkají: ‚Ano, také ji podporuji.‘ Pochopili jsme, že musíme tuto iluzi zničit, pokud chceme něco změnit.“

Výsledný výzkumný projekt Chronicles se zhmotnil téměř přes noc. Během čtyř dnů od vypuknutí války začali lidé z organizace Chronicles volat lidem po celé zemi.

Od invaze na Ukrajinu se objevily inovativní skupiny, které se snaží změřit, co si Rusové skutečně myslí, protože drakonické válečné zákony o cenzuře a rostoucí autoritářství ztěžují tradičním šetřením přesné měření veřejného mínění. Kromě Chronicles jsou to projekty jako Russia Watcher, ExtremeScan a Russian Field.

Na Kypru sestavila nezávislá socioložka Jelena Koněvová mezinárodní tým výzkumníků a akademiků nazvaný ExtremeScan, aby pronikl do „válečné mlhy“ a poskytl údaje o náladě v Rusku, na Ukrajině a v Bělorusku. Ve Spojených státech spustili politologové z Princetonské univerzity Russia Watcher, každodenní průzkum veřejného mínění o válce na Ukrajině.

„Nabízíme alternativní vizi toho, co se děje uvnitř Ruska,“ řekla Koněvová listu The Moscow Times. „Výzkum v době války je nejen možný, ale je nezbytný, je důležitý. I když je výzkum omezený, jakákoli znalost je lepší než žádná.”

Koneva prodala svou společnost pro výzkum trhu a v roce 2016 opustila Rusko. S ExtremeScan si klade za cíl poskytovat světovým lídrům a politikům podrobnější data. Například otázka uzavření hranic před Rusy prchajícími před mobilizací by měla být zvažována s vědomím, že „skutečná, vědomá podpora“ války je kolem 40 % – nikoli často uváděných 70 %, řekla.

Skupina dospěla k tomuto číslu poté, co šest vln průzkumů ukázalo, že 55% respondentů odpovědělo „ano“, když byli přímo dotázáni, zda podporují válku. Podpora se však snížila na 38% kladením následných otázek: Jste ochotni finančně přispět ruské armádě? Myslíte si, že by vám ruské vítězství osobně prospělo? Jste připraveni na mobilizaci?

Dotazovatelé věnují velkou pozornost průvodním faktorům – jak rychle respondenti odpovídají, jak dýchají, zda jsou otevření a přátelští, nebo uzavření a podezřívaví… “Samozřejmě podnítí vaši zvědavost kombinace, že podporujete válku, ale zároveň chcete, aby válka okamžitě skončila,” konstatuje Koněvová.

Projekt Chronicles pomocí podobně cíleného dotazování stanoví podporu války na přibližně 30%. Sociologové skupiny vytvářejí průzkumy s vědomím, že ruská kriminalizace veřejného protiválečného sentimentu vyvolala v mnoha lidech strach, upozorňuje Miňajlo.

Respondenti tazatelům říkají: „Bojím se to říct“, nebo „Pokud vám odpovím, přijde si pro mě policie“, nebo „Rád bych řekl, co si myslím, ale teď je to trestní případ,“ konstatuje Miňajlo. Aby zjistili rozsah obav, provedli Chronicles experiment, který dal lidem možnost neodpovídat na otázku. Odhadujeme, že 10 % respondentů, kteří by jinak deklarovali podporu válce, zvolilo místo toho „nechci odpovídat“.

„V diktatuře, během války, je velmi obtížné získat to, co si lidé skutečně myslí, protože mají tendenci se ztotožňovat s většinou, mají tendenci lhát, protože se bojí,“ shrnuje Miňajlo.

“Ale s velkou jistotou mohu říci, že obraz, který dostáváme, je mnohem bližší tomu, co si lidé skutečně myslí, protože používáme vhodnější a chytřejší metody.”

Miňajlo zůstává v Rusku, stejně jako polovina týmu. Řekl, že nemá v úmyslu odejít, a svou volbu označil za „zásadní věc“.

„Oba moji dědové bojovali ve druhé světové válce a porazili Hitlera, neutíkali před ním, naopak, šli mu naproti. Takže mou povinností teď je porazit Putina, který je Hitlerovým duchovním nástupcem,“ řekl.

Zatímco ExtremeScan a Chronicles naznačují, že válku podporuje menšina Rusů, jiné agentury pro průzkum veřejného mínění – včetně ruských veteránů – uvádějí toto číslo mnohem vyšší.

Ruská podpora války byla podle údajů ze září na 72 %, což je pokles z 80 % v březnu (podle nezávislého centra Levada). Státní agentury pro průzkum veřejného mínění, jako je VTsIOM, stále uvádějí podobná čísla.

Na Princetonské univerzitě politologové sledující veřejné mínění v Rusku v rámci projektu Russia Watcher uvedli, že byli ohromeni stabilitou podpory pro válku v sedmém měsíci. Grigore Pop-Eleches, Isabelle DeSisto a Jacob Tucker uvedli, že souhlas s Putinovým rozhodnutím provést „zvláštní vojenskou operaci“, který odhadují na asi 74 %, se zdá být neochvějný navzdory vojenským neúspěchům kampaně.

Russia Watcher od května den za dnem sleduje názory na různé události. Denní vzorky umožňují projektu zachytit mnohem „jemnější míru změn v průběhu času,“ uvedla skupina pro The Moscow Times e-mailem.

Každý den vyplní 200 náhodně vybraných respondentů v Rusku online dotazník nastavený společností Russia Watcher, který obsahuje 25 otázek. Průzkum se vyhýbá používání slova „válka“, aby ochránil respondenty před právními problémy.

Pop-Eleches, DeSisto a Tucker poukázali na to, že západní sankce značně ztížily hlasování v Rusku, zvláště pokud jde o spolupráci s ruskými firmami.

Přesto doufají, že shromáždí vysoce kvalitní data, která pomohou „lépe pochopit rozsah a povahu veřejné podpory (a opozice) ruské válce na Ukrajině“.

Boom nových iniciativ a projektů v oblasti průzkumů byl přínosem pro výzkumníky, kteří chtějí ověřit svá zjištění a vytvořit komplexní obraz válečného Ruska, řekl Maxim Aljukov, výzkumník z King’s College London.

Aljukov je součástí Veřejné sociologické laboratoře, výzkumné skupiny vytvořené po protestech ruské opozice v roce 2011, aby studovala politiku a společnost v Rusku a postsovětských regionech. Tři dny po začátku války se laboratoř začala zabývat tím, jak ruští občané vnímají konflikt, a zajistila až dvouhodinové rozhovory s respondenty.

“Je to podrobnější metoda, která nám umožňuje porozumět tomu, jak lidé uvažují, z hlediska psychologických motivů,” řekl Aljukov. “To je něco, co nemůžeme do hloubky pochopit, když provádíme průzkumy pouze kladením otázek.”

“Z více než 200 dotazovaných lidí je většina „pochybovačů“, kteří tvrdí, že nemají na válku žádný názor”, je přesvědčen další odborník z laboratoře.

„Jejich reakcí na válku je distancování; ne podpora, ale distancování: ‚Nemohu věřit nezávislým médiím, nemohu věřit státní propagandě, nevím, čemu mám věřit, takže se budu držet dál od politiky‘,“ míní Aljukov.

Navzdory problémům s cenzurou a nezákonností protiválečných nálad se Aljukov domnívá, že průzkumy stále hrají důležitou roli při zjišťování nálady v Rusku – pokud jsou řádně zasazeny do kontextu.

„Výsledky jsou velmi často brány jako nominální hodnota – OK, 70 % lidí v Rusku podporuje Putina. Ale při pohledu na různé druhy dat víme, že to není [tohle číslo],“ řekl.

„Musíme vzít v úvahu, jak se tvoří názor. Znamená ‚ano‘ ‚Ano, podporuji Putina‘, nebo lidé říkají ‚ano‘, abychom je nechali být? To, co se měří, často nejsou názory lidí, ale reakce lidí na názory ostatních.“


Přineseme i další výsledky týmu Alexeje Miňajla.


About Anna Valentová 201 Článků
Narozena 1968. Pražák v jizerskohorském exilu. Vlastně pořád překládám. Jako tlumočník mezi zúčastněnými stranami a rozplétač zapleteného kdysi v terapii... Taky když se dá přeložit něco krásného nebo důležitého - aby o tom vědělo víc lidí. No - a teď je válka. A najednou je to všechno třeba. Snad to aspoň kouskem přispěje...