Je čas sundat bílé rukavičky

Celonárodní hnutí legie Svoboda Ruska k dění v Gruzii

Poslední dva dny jsou všechny naše myšlenky se statečným gruzínským lidem.

Svrhnout režim pouhými verši a „procházkami“ zkrátka nelze. Pokud chceme změnu, musíme být připraveni bojovat.

„Revoluce není banket, literatura ani obraz. Revoluci nelze dělat elegantně, tiše, jemně a precizně. Revoluce je vzpoura.”

Kluci a holky z Ukrajiny, Běloruska a Gruzie nám ukazují, co to znamená být svobodným lidem. A pokud chceme svobodu, je čas sundat bílé rukavičky a vzít osud do svých rukou.

“L”
Za Rusko! Za svobodu!

About Anna Valentová 201 Článků
Narozena 1968. Pražák v jizerskohorském exilu. Vlastně pořád překládám. Jako tlumočník mezi zúčastněnými stranami a rozplétač zapleteného kdysi v terapii... Taky když se dá přeložit něco krásného nebo důležitého - aby o tom vědělo víc lidí. No - a teď je válka. A najednou je to všechno třeba. Snad to aspoň kouskem přispěje...