Historické okénko Pavla Veselského

Historické okénko Pavla Veselského

Historia magistra vitae est – historie je učitelkou života. Čím méně známe historii, tím větší je riziko, že si ji zopakujeme. Také se říká, že se historie sice neopakuje, ale rýmuje. Během ruského vpádu na Ukrajinu se doplnily nové rýmy k mnoha epizodám dějin obou zemí, nebo i světa obecně. Kreml kvůli odvedení pozornosti od problémů zahájil „krátkou, vítěznou válku“, která se alespoň prozatím vyvíjí podobně jako jiný takový případ, kdy šlo o „slabé a zaostalé“ Japonsko. Jiné naopak získaly kontrapunkt. Putin si invazi zpočátku představoval jako 21. srpen 1968, a spálil se. Podobně jsme se my v NATO nenechali vmanipulovat do role mnichovských „mírotvorců“. U dalších ještě neznáme konec verše a výsledek můžeme jen odhadovat. Ve „Velké vlastenecké válce“, druhé světové, SSSR navzdory počátečním neúspěchům taktika „nas mnógo“ nakonec přinesla vítězství proti lépe vyzbrojené a organizované armádě – dnes vše nasvědčuje, že se hlavnímu nástupci Sovětského Svazu následování tohoto vzoru nevyplatí, ale ještě není vyhráno. Válka ještě neskončila, ale můžeme čekat, že se její konec bude rýmovat s předchozími porážkami Ruska a i tentokrát po ní budou v Rusku následovat reformy nebo revoluce.

Tématem webu Osm statečných je odboj v Rusku, resp. odboj obyvatel Ruské Federace v rámci armády Ukrajiny. Tato skupina bojuje „za naši i vaši svobodu“, za svobodu Ukrajiny a zemí, které by Rusko mohlo chtít zabrat po svém vítězství v současné válce, ale i za svobodu Ruska, resp. států, které dnešní Ruskou Federaci snad jednou nahradí. V tom stojí za pozornost i dřívější snahy o osvobození národů zotročených Moskvou – i proto, že poučení z těchto lekcí brzy může být velmi užitečné.

Já, Pavel Veselský, jsem vystudoval archeologii, ale zabýval jsem se i kdečím jiným. Z mého prvního oboru studia mi zůstal zájem o historii, včetně té bližší, než ze které archeologové obvykle nacházejí materiální pozůstatky. Když jsem se v březnu začal učit ukrajinsky posloucháním programu na youtube, brzy jsem se zaměřil právě na kanály popularizující historii. V létě a na začátku podzimu jsem na Ukrajině strávil dohromady měsíc, jako dobrovolník v charitativním Centru sv. Martina ve Fastově u Kyjeva, a po své první cestě v červenci jsem začal překládat z ukrajinštiny. Zároveň jsem se už před víc než rokem hlavně díky Osmi statečným začal zajímat o národy podmaněné Kremlem – tento zájem se nedávno začal potkávat s obsahem těch ukrajinských historických kanálů, které jsem sledoval. Proto jsem se postupně rozhoupal k tomu, začít překládat i pro Osm statečných.

Na co se můžete těšit? V první řadě na historii některých národů podmaněných Ruskem a organizací, které se během posledních sta let snažily jim pomoci ke svobodě. Trochu i o vzpourách v ruské historii, ale to spíš okrajově, protože ruština nepatří mezi jazyky, kterým pořádně rozumím. Podobně okrajově se v této rubrice možná objeví i nedávné akce skupin, o jejichž historii jsem zde už psal, a historické události a úvahy o nich, které s bojem za svobodu proti Kremlu souvisí jen volně (např. kořeny současné kremelské ideologie).