Před 80 lety začala operace „Ulusy“: jaké detaily zločinu jsou dnes důležité

Před 80 lety začala operace „Ulusy“: jaké detaily zločinu jsou dnes důležité

Čtyři týdny po smutném výročí deportace Kalmyků, jednoho z mongolských národů Ruska (resp. skupiny etnik, která se občas dělí na Kalmyky a Ojraty a jindy na jednotlivé kmeny), přinášíme překlad článku o této události.

Před 80 lety, 28. prosince 1943, byla zahájena operace „Ulusy“ (z mongolského slova pro „klany“ nebo „kmeny“) – masové nucené vystěhování ojratsko-kalmyckého národa z jeho historické vlasti v povolžských a podonských stepích. Během několika dní do 31. prosince bylo do zvláštních osad na Ural, Sibiř a do střední Asie deportováno asi 95 tisíc Kalmyků. O tom, jak tento zločin sovětského režimu našel svůj odraz v naší době, se dočtete v příspěvku ArmiaInform.

Oficiálním důvodem zločinné deportace celého národa zorganizované na Stalinův rozkaz bylo halasné obvinění všech Kalmyků z kolaborace s nacistickým Německem. To, že více než 25 tisíc Kalmyků sloužilo v rudé armádě a bojovalo proti nacistům a drtivá většina civilistů byla naprosto loajální k sovětské moci, se nebralo v úvahu.

Mapa deportací ojratsko-kalmyckého národa roku 1943

Uprostřed kruté zimy byli deportovaní v nevytápěných vagonech pro dobytek a na novém místě na ně čekaly mimořádně těžké životní podmínky. Cesta si vyžádala tisíce životů v prvních měsících během a bezprostředně po odvozu.

Během několika následujících let pobytu ve vyhnanství zemřelo více než 40 tisíc deportovaných a celkové ztráty ojratsko-kalmyckého národa během let násilného vyhnanství představovaly nakonec více než polovinu jeho celkového počtu.

Navzdory rehabilitaci v roce 1956 a povolení vrátit se do vlasti se nepodařilo překonat tragické následky deportace kalmyckého národa. Během let pobytu ve vyhnanství v cizím prostředí se Kalmykové rusifikovali a nedokázali předat svým dětem znalost rodného jazyka. A po návratu byli nepřátelsky přivítáni novými osadníky, kteří pod vlivem sovětské propagandy považovali celý národ za zrádce.

Památník obětem stalinských represí kalmyckého lidu v Tomsku

Kreml nyní hromadně vrhá Kalmyky, podobně jako příslušníky jiných početných domorodých národů Ruské Federace, do zločinné války proti Ukrajině, která je zcela v rozporu se zájmy kalmyckého národa.

S ohledem na tuto skutečnost přijal 26. října 2022 Kongres ojratsko-kalmyckého lidu deklaraci usilující o úplné osvobození Kalmyků od ruské koloniální poroby a vytvoření vlastního státu.

Nutnost a možnost dosažení tohoto cíle zdůraznil místopředseda Kongresu Vladimir Dovdanov během debaty „Dekolonizace Ruska – kalmycký faktor“ v nestátním think-tanku Ukrajinská studia strategických studií.

Požadavky porobených původních obyvatel Ruska, aby se osvobodili z ruského jha a získali vlastní státnost, podporují ukrajinští odborníci. Zejména ředitel nestátního think-tanku Ukrajinská studia strategických studií, nyní voják – granátometčík ukrajinské armády, Jurij Syrotjuk se domnívá, že nyní mají Kalmykové největší šanci na získání nezávislosti od 17. století.

V této válce bojujeme za osvobození nejen Ukrajiny, ale všech národů, které Rusko zotročilo. Kalmykové byli ve vojsku kozáckých hejtmanů Ivana SirkaIvana Mazepy, zažili také deportace, rusifikaci a masové ničení. Máme různá náboženství a původ, ale zažili jsme společný historický osud. Nezávislost není výsadou, každý národ ji musí draze získat. Je to ale rodný dům, možnost mluvit rodným jazykem, vyznávat své náboženství, žít podle svých zákonů a neumírat za cizí imperiální zájmy,“ upozorňuje odborník.

Jurij Syrotjuk

„V moderní válce proti Ukrajině největší ztráty v ruské armádě utrpí právě zástupci národů zotročených Ruskem. Vybíjejí obyvatele těch regionů, které jsou potenciálně nebezpečné,“ tak charakterizoval politiku Kremlu expert Jurij Syrotjuk při práci u kulatého stolu „Rusko-ukrajinská válka v kontextu světových konfliktů“ organizovaném ArmiaInform.

80. výročí zločinné stalinské deportace ojratsko-kalmyckého národa je vhodnou záminkou připomenout násilím zahnaným do války proti Ukrajině představitelům národů porobených Ruskem, že jejich skutečným nepřítelem vůbec nejsou Ukrajinci, ale zločinná ruská vláda.

Právě imperiální Moskva po staletí utlačovala uchvácené národy, opakovaně páchala proti nim akty genocidy a ničila jejich národně-kulturní identitu. Zachovat si vlastní kulturu, jazyk, národní vědomí a prostě život si mohou jen tak, že se vysvobodí z ruského jha.

Anton Pečerskyj

korespondent ArmiaInform