Nadešel čas na spravedlivou odplatu

I Ruský dobrovolnický sbor vyzývá k činům

Prohlášení Ruského dobrovolnického sboru – ruských dobrovolníků bojujících na straně Ukrajiny často již od roku 2014 – překlad bez dodatků a úprav.

Zdroj: Telegram Sboru

Přátelé!

Ráno 10. října, po cynickém útoku Putinova režimu na mírumilovná města Ukrajiny, se všechny vládní budovy, legislativní a bezpečnostní struktury a organizace stávají nepřáteli ukrajinského lidu – a také svobodných občanů Ruska. Každý poctivý Rus, který považuje za svou povinnost vzdorovat kremelskému bezpráví, musí pochopit toto: ruská vláda ničí svůj lid represemi a válkami! Proto vyzýváme všechny obyvatele Ruska, aby se vydali cestou osvobození a začali ničit:

budovy Federální soudní služby

struktury Federální vězeňské služby

pobočky a jakýkoli majetek policie

FSB; budovy soudů, státních zastupitelství

pobočky politických stran Jednotné Rusko, Komunistická strana Ruské federace, LDPR

sběrná místa Z-help

armyshopy

jakýkoli majetek organizací sponzorujících válku na Ukrajině

Všechny tyto struktury ničí naše lidi už léta – nadešel čas na spravedlivou odplatu!

Zprávy o úspěšných akcích zasílejte sem!

Nové, svobodné Rusko a Ruský dobrovolnický sbor na vás a vaše činy nezapomenou!


About Anna Valentová 201 Článků
Narozena 1968. Pražák v jizerskohorském exilu. Vlastně pořád překládám. Jako tlumočník mezi zúčastněnými stranami a rozplétač zapleteného kdysi v terapii... Taky když se dá přeložit něco krásného nebo důležitého - aby o tom vědělo víc lidí. No - a teď je válka. A najednou je to všechno třeba. Snad to aspoň kouskem přispěje...