Okno možností se otevírá

Hluboké trhliny v kremelské zdi

Text od iniciativy Protiválečná nemocenská (Telegram / Twitter)

– překlad bez dodatků a úprav –

Tím hlavním důvodem, proč většina lidí neprotestuje – mluvíme jak o činných aktivistech, tak o víceméně apolitických občanech, kteří jsou s mnoha věcmi v Rusku nespokojeni – je nedostatek víry, že protesty mohou něco změnit. Jsme zvyklí, že bojovat je totéž, jako mlátit čelem o zeď. Šel jsem na shromáždění – oni to zamázli, nemělo to smysl. Někdo zapálil nenáviděnou náborovou kancelář – no a co, stále je jich mnoho stovek.

V mnoha ohledech fungovalo tohle přesvědčení jako sebenaplňující proroctví: protože tomu většina věřila, přišlo protestovat málo lidí a nepřineslo to žádný větší výsledek. A přesvědčení většiny se jen upevnilo.

Tahle situace ale zdaleka není takový marast, jak by se mohlo zdát zvenku. Obsahuje potenciál pro sociální výbuch a kaskádu protestů, pro prudkou změnu politické situace v zemi.

Protože všichni tito lidé začnou aktivně jednat, jakmile se trochu otevře okno možností. Jakmile se ukáže, že protesty mohou něco změnit. Člověk vycítí možnost uspět a vrhne se do boje za svá práva.

A to se teď začalo dít. Vyšli jsme protestovat bez naděje, že mobilizaci můžeme ovlivnit. Proti nám stály obvyklé kordony policistů. Úřady ale najednou začaly ze svých postojů slevovat.

Propagandisté ​​a úředníci se začali omlouvat za množství a výběr mobilizovaných. Začali obviňovat jeden druhého, podřízené, krajské úředníky… Začalo se mluvit o kontrole náboru, o cílenější práci. Ano, mobilizace nebyla zrušena, její rozsah nebyl zmenšen. Ale oni ustoupili. Kupodivu se protestů zalekli.

Ti u moci náhle ukázali svou slabost. V monolitu kremelské zdi se odkryly hluboké trhliny. Oficiální výmluvy možná lidi trochu uklidnily, ale my jsme začali dostávat chuť. Protestů začalo přibývat – stejně jako odhodlání protestujících. Lidé viděli, že když vyjdou do ulic, mohou ty mocné nejen donutit, aby naslouchali – mohou se sami stát mocí.

Protest už není zbytečný ani neúčinný. To znamená, že můžeme změnit cokoli. Právě teď.

Okno možností je otevřené. Otevřeme jej ještě víc?


About Anna Valentová 190 Článků
Narozena 1968. Pražák v jizerskohorském exilu. Vlastně pořád překládám. Jako rodinný, individuální i skupinový terapeut - tlumočník mezi zúčastněnými stranami a rozplétač zapleteného... Taky když se dá přeložit něco krásného nebo důležitého - aby o tom vědělo víc lidí. No - a teď je válka. A najednou je to všechno třeba. Snad to aspoň kouskem přispěje...