Partyzáni z Černého mostu se připojují k legii Svoboda Ruska

Ruští partyzáni z hnutí Černý most ohlásili vstup do legie Svoboda Ruska a společný boj proti ruské armádě na Ukrajině a proti Putinovu režimu v Rusku.

Překlad prohlášení Černého mostu bez dodatků a úprav. Prohlášení nevyjadřuje postoj redakce.

Zdroj: Telegram Černého mostu

Vojenské křídlo Černého mostu začalo fungovat na bázi LSR. Zvláštní poděkování Alexeji Baranovskému za rychlou a efektivní komunikaci. Přečtěte si novinky na kanálu WAR BRIDGE.

Cíle vojenského křídla Černého mostu:

  1. Dát příležitost těm, kteří chtějí bojovat proti Putinovu režimu na frontě.
  2. Vytvořit základ armády svobodného (post) Ruska.
  3. Vytvořit platformu pro dialog pro představitele různých politických a náboženských pohledů na svět prostřednictvím vojenského bratrství.

V jistém smyslu je to pro armádu na frontě jednodušší – je tam méně nejistoty. Je tu linie kontaktu, za ní je nepřítel, tady je naše strana, kolem nás, lidé, s nimiž si můžeme ve volné chvíli od srdce popovídat; je tu velení, bojové mise, zásobování, dále – týl, rotace, zdravotníci…

Partyzán v hlubokém týlu Putinova režimu je skrytá armáda jednoho muže, obklopená nepřátelskými bezpečnostními silami, sledovacími systémy a potenciálními informátory – vede dvojí život. Ano, jste doma a ne v zákopu, ale kolem vás nejsou ozbrojení spolubojovníci, nýbrž Putinovi policisté.

Partyzán nebo voják není rozpor, nýbrž věc osobních sklonů, osobní volby. Pravidelná armáda a partyzánské hnutí se vzájemně doplňují a posilují.

Až (ne pokud, ale ) Putinův režim padne, bude konformní většina demoralizovaná a dezorganizovaná. Ruská armáda nebude výjimkou. Důstojníci a vojáci budou muset projít těžkou morální krizí, než budou moci znovu reprezentovat organizovanou sílu schopnou udržovat právo a pořádek i ve vlastních řadách.

Základem armády svobodného (post) Ruska budou dobrovolnické jednotky Rusů v rámci Ozbrojených sil Ukrajiny. Prošli již všemi morálními krizemi, jasně určili svou stranu v konfliktu, mají zkušenosti s bojovými operacemi, vědí, jak provádět a vydávat rozkazy, vědí, kdo za co stojí “v akci”, komu lze svěřit odpovědný post a rozhodování.

Nebudou fňukat jako konvenční vojáci NATO, že nechápou, proč jsou tady, a chtějí se vrátit domů. Armáda dobrovolníků s ruským občanstvím nebude okupační armádou, ale v každém smyslu slova osvobozeneckou armádou a armádou normálních lidí. Jsme místní, narodili jsme se zde, vyrostli zde a vrátili se, abychom zůstali a žili normální život.

Bojové bratrství (a sesterství) jako nic jiného ​​učí vzájemnému respektu k druhům, bez ohledu na to, jak rozdílní se mohou zdát. Ne proto, že by bylo nebezpečné urážet dobře vyzbrojenou a vycvičenou osobu (i když i to). To proto, že se všichni navzájem podporují, kryjí, řeší společné bojové mise ve jménu společného strategického cíle.

Z jednání ve prospěch toho druhého pramení vzájemný osobní respekt. Z tohoto osobního postoje – připravenost k dialogu i s nositeli konkurenční víry či ideologie. To je základ budoucího státu (států) normálních lidí, kde existuje návyk respektu k jednotlivci a stejná “pravidla hry” pro každého, zákony, kde se naléhavé problémy neřeší násilím a potlačováním oponentů, nýbrž dialogem a vzájemně výhodnými řešeními.

Ti, kteří se chtějí připojit k vojenskému křídlu, musí pochopit, že se nejedná o relokaci ani o seminář nebo poukázku na odpočinek. Tohle je válka. Na druhou stranu jste dlouho chtěli nakopat Putina a jeho přátele do zubů. Tohle je skvělá příležitost.

(Tady je formulář pro vstup)

Stejně jako nemusí být každý partyzán, nemusí být každý vojákem na frontě. Ale každý Rus, který se považuje za opozičníka, je povinen přispět k celkovému vítězství. Pokud vás trápí dilema, zda “je možné přát své zemi porážku a přispívat Ozbrojeným silám Ukrajiny”, zde je řešení: dobrovolníci jsou vaše armáda, vaše země, bojují za osvobození vaší vlasti zajaté Putinovým režimem. A s vaší pomocí to udělají rychleji.

(Podpořte vojenské křídlo ruské opozice finančně)

Jednorázová podpora

(v libovolné výši)

About Anna Valentová 190 Článků
Narozena 1968. Pražák v jizerskohorském exilu. Vlastně pořád překládám. Jako rodinný, individuální i skupinový terapeut - tlumočník mezi zúčastněnými stranami a rozplétač zapleteného... Taky když se dá přeložit něco krásného nebo důležitého - aby o tom vědělo víc lidí. No - a teď je válka. A najednou je to všechno třeba. Snad to aspoň kouskem přispěje...